Ako riešiť dlhodobú nezamestnanosť a chudobu? Sociálna reforma v podmienkach Slovenska a USA

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Stála konferencia Občianskeho inštitútu a Združenie za sociálnu reformu spoločne organizovali konferenciu

Ako riešiť dlhodobú nezamestnanosť a chudobu? Sociálna reforma v podmienkach Slovenska a USA

Program konferencie:

9.00 – 9.20 Otvorenie konferencie

J. E. Rodolphe M. Vallee, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA na Slovensku

Peter Zajac, prezident KI

9.20 – 11.10 1. Blok: Skúsenosti z USA

Odkaz sociálnej reformy v USA pre Slovensko

Ted Abram, výkonný riaditeľ American Institute for Full Employment

Prezentáciu Teda Abrama si môžete stiahnuť vo formáte PPT v angličtine tu a v slovenčine tu. Prednášku Teda Abrama na stránkach KI v slovenčine nájdete tu a vo formáte PDF v angličtine nájdete tu.

Prednáška Teda Abrama je zároveň súčasťou cyklu prednášok CEQLS – Conservative Economic Quarterly Lecture Series.

Možnosti využitia skúseností z reformy v Colorade pre Slovensko

Bill Baker, Združenie za sociálnu reformu Prezentáciu Billa Bakera si môžete stiahnuť vo formáte PPT v slovenčine tu.

Moderovaná diskusia

11.10 – 11.30 Prestávka

11.30 – 13.15 2. Blok: Alternatívy sociálnej reformy na Slovensku

Prezentácia Návrhu sociálnej reformy na Slovensku

Peter Gonda, Ondrej Dostál a Michal Novota, analytici KI Prezentáciu analytikov KI si môžete stiahnuť vo formáte PPT tu a celú štúdiu “Návrh sociálnej reformy na Slovensku” vo formáte PDF nájdete tu.

Odvodový bonus a redistribučný odvod

Richard Sulík, nezávislý expert

Prezentáciu Richarda Sulíka si môžete stiahnuť vo formáte PPT tu.

Ako riešiť dlhodobú nezamestnanosť a chudobu na Slovensku?

Moderovaná panelová diskusia: Iveta Radičová (ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny), Ted Abram (výkonný riaditeľ American Institute for Full Employment), Bill Baker (Združenie za sociálnu reformu), Richard Sulík (nezávislý expert), Peter Tatár (Stála konferencia Občianskeho inštitútu) a Peter Gonda (analytik KI)

13.15 – 14.00 Záver


Konferencia sa konala s finančnou podporou Konrad Adenauer Stiftung, Veľvyslanectva USA na Slovensku a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku.


Mediálnym partnerom jarnej prednášky CEQLS bol týždenník TREND.

TREND - Týždenník o ekonomike a podnikaní

Ted Abram

Ted Abram je výkonný riaditeľ American Institute for Full Employment od roku 1990. Počas výkonu svojej funkcie precestoval mnoho štátov USA ako zástanca a propagátor sociálnej reformy. Pomohol tak k zavedeniu kľúčových prvkov Programu plnej zamestnanosti nielen v Oregone, ale i v ďalších 13 štátoch USA. Ted Abram získal bakalársky titul z ekonómie na University of Oregon a vysokoškolské vzdelanie v odbore ekonómia zavŕšil vo švédskom Stockholme. Doktorát z práva získal na Willamette University College of Law. Než sa stal výkonným riaditeľom American Institute for Full Employment, pracoval 16 rokov ako sudca súdneho obvodu štátu Oregon.

Mediálne výstupy :

7. marec 2006

Prezentácia návrhu sociálnej reformy v médiách a na verejnosti

9. marec 2006

TA3: Chudobu treba riešiť vzdelávaním

Navigácia