Konferencia: Slovensko v polčase reforiem

KI je jedným z partnerov konferencie Slovensko v polčase reforiem, ktorú organizuje dňa 17. mája 2010 v Bratislave týždenník TREND a CATO Institute. Jedným z panelistov je i ekonóm KI Peter Gonda.

Viac informácií o programe a možnosti registrácie účasti na konferencii nájdete na stránkach týždenníka TREND tu.

Navigácia