Korzár: Košice predali pozemok nelogicky, zvýhodnili jedného

O kúpu pozemku mesta pri Ružíne v Košickej Belej na rekreačné účely požiadal vlastník susednej nehnuteľnosti s chatou, Radoslav Tušan.

Majetková komisia zastupiteľstva odporučila cenu 2 800 eur (14 eur/m2), žiadateľ, ktorý nemal k mestskému pozemku nájomný vzťah ani predkupné právo, súhlasil. Ako ukladá novela zákona o majetku obcí, zámer priameho predaja magistrát zverejnil. V lehote sa ozval druhý uchádzač, Ľuboš Czirner, že dá 3 000 eur. Radnica po lehote oslovila opäť prvého a ten „pribil” na 3 200 eur. Druhého už nekontaktovali. Keď poslanci odklepli predaj Tušanovi za 3 200 eur (16 eur/m2), Czirnerovi len napísali, že je to pasé.

Podľa riaditeľa Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Ondreja Dostála bol postup mesta nekorektný, prieči sa dobrým mravom a obchádza účel zákona, hoci ten neporušili. „Došlo k zvýhodneniu prvého. Mali umožniť zvýšiť cenu aj druhému alebo použiť súťaž či dražbu.”

Čítajte ďalej v článku denníka Korzár zo dňa 26. augusta 2010, kde sa k téme vyjadril i riaditeľ KI Ondrej Dostál. Viac na stránkach denníka Korzár tu.

Navigácia