Korzár: Platy poslancov chcú znížiť, ale aj zrušiť strop

Parlament má na prebiehajúcej schôdzi prerokovať návrh poslancov zo SaS (Somogyi, Majer, Krnáč). Chcú znížiť 5-mesačné odstupné starostov a primátorov na 3-mesačné, znížiť im základné platy o 10 percent a zrušiť možnosť odmien.

Aké gazdovanie, také odmeny

Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, prízvukuje, že aj pre komunálne zlodejiny či neochotu a neschopnosť šetriť v samosprávach tak, ako musia šetriť domácnosti, treba zákonom obmedziť svojvoľné schvaľovanie odmien starostom i poslancom. „Akákoľvek odmena či navýšenie platu nad rámec základného, daného zákonom, by smeli byť zastupiteľstvom schválené, len ak samospráva predošlý rok hospodárila s rozpočtom, ktorý nemá deficit, bez zarátania príjmov z dotácií, eurofondov a úverov. Odmeny by mali byť naviazané na výsledky hospodárenia, ich zmysel má byť motivačný. Odmena za samotný výkon funkcie je absurdná – za to dostávajú starostovia základný plat.”

Čítajte ďalej v článku denníka Korzár zo dňa 14. decembra 2010, kde sa k téme vyjadril i analytik KI Dušan Sloboda. Viac na stránkach denníka Korzár tu.

Navigácia