List francúzskemu ľudu (Glosa)

Občania a občianky!

S rastúcim obdivom sledujem Vaše odhodlanie odmietnuť v blížiacom sa referende európsku ústavu. Plne zdieľam Vaše obavy, že euroústava je pokusom medzinárodného kapitálu zničiť európsky sociálny model a zaviesť celosvetovú vládu brutálneho neoliberalizmu. Ako jediní ste to dokázali odhaliť, hoci sa Vás Vaši politici snažia obalamutiť sladkými rečami o tom, že sociálny rozmer EÚ sa prijatím euroústavy neoslabí. Neverte im!

Európska ústava je len nástrojom na presadenie záujmov svetového kapitálu a upevnenie hegemónie USA vo svete. Euroústava síce používa krásne slová ako rovnosť, nediskriminácia, solidarita, či súdržnosť, v skutočnosti však ide opačným smerom, keď za svoj cieľ nehanebne vyhlasuje “vnútorný trh s voľnou a nenarušenou hospodárskou súťažou”. Všetci dobre vieme, kam vedie tzv. voľná hospodárska súťaž: K bezostyšnému vykorisťovaniu pracujúcich a k obmedzovaniu ich najzákladnejších ľudských práv, napr. práva štrajkovať každý druhý týždeň. Vidno to aj z nedávnej smernice Európskeho parlamentu, podľa ktorej môže každý Európan pracovať najviac 48 hodín týždenne, vrátane nadčasov. Ale prečo až 48 hodín, pýtam sa, prečo nie 35 hodín? To nestačí, že musíme pracovať 5 zo 7 dní v týždni, ešte dávame vykorisťovateľom do rúk nástroj, aby nás vykorisťovali viac ako 7 hodín denne? To teda nie! S európskou ústavou, ktorá takéto niečo pripúšťa, možno urobiť len jedno – hodiť ju do koša.

Európska ústava naďalej zachováva v platnosti také nezmysly ako voľný pohyb osôb (keď sa do Francúzska nahrnú desiatky miliónov Východoeurópanov a Turkov, ostanú všetci Francúzi bez práce), voľný pohyb tovaru (tie odporné americké hamburgery budú naďalej kaziť naše európske žalúdky), či voľný pohyb kapitálu (vidíte ich kapitalistov jedných, dokonca sa nehanbia si to napísať priamo do Ústavy!).

Katolícki fundamentalisti presadili do euroústavy ultraklerikálnu zmienku o “náboženskom dedičstve Európy”, ktorá ohrozuje laický charakter Vašej spoločnosti. To otvára cestu k tomu, aby si moslimovia začali zasa nosiť tie svoje šatky a dokonca aj kresťania tie svoje krížiky a židia tie svoje čiapočky. Necháte bruselských byrokratov, aby Vám to vnútili?

Ústava síce spomína, že členské štáty “aktívne a bezvýhradne” podporujú spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Únie, ale nikde nie je napísané, že tú politiku má formovať krajina, ktorá má najbohatšie diplomatické skúsenosti (a jej jazyk je jazykom diplomacie) a že ostatné členské krajiny (najmä noví chudobní prišelci) majú byť v takom prípade ticho, ako ich na to múdro upozornil Váš pán prezident (ešte predtým, ako aj on začal slúžiť záujmom amerických imperialistov a presviedčať Vás, aby ste v referende schválili euroústavu).

Držím Vám palce, aby ste sa nedali svojimi politikmi obalamutiť. A šťastnú ruku pri referende. Ste nádejou pre celú Európu!

Autor je koordinátor Iniciatívy proti európskej ústave

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 05/2005.

Navigácia