List kubánskej veľvyslankyni k úmrtiu O. Payu

J. E. pani Loipa Sánchez Lorenzo
mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
Somolického 1/a
811 05 Bratislava

Vážená pani veľvyslankyňa,

dovoľte, aby sme Vaším prostredníctvom vyjadrili hlbokú a úprimnú sústrasť ľudu Kubánskej republiky k úmrtiu Vášho spoluobčana, významného disidenta a presvedčeného bojovníka za demokraciu a ľudské práva Oswalda Payu. Jeho tragická smrť je veľkou stratou pre všetkých, ktorí sa usilujú o slobodnú a demokratickú budúcnosť Kuby. Jeho život a práca nás napĺňajú úctou a obdivom, ale aj vierou, že sa Vaša vlasť stotožní s princípmi demokracie a občania Kuby budú môcť žiť v slobode.

Dovoľte nám zároveň vyzvať kubánsku vládu, aby okamžite prestala prenasledovať ľudí za slobodné a pokojné prejavovanie ich názorov a zatýkať ich, ako naposledy počas pohrebu Oswalda Payu, aby prepustila zostávajúcich politických väzňov a aby začala s politickými reformami, ktoré zabezpečia dodržiavanie ľudských práv na Kube a umožnia ľudu Kuby zvoliť si v slobodných voľbách svoju politickú reprezentáciu.

S pozdravom

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana, v rokoch 2010 – 2012 podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny Nora Beňáková, Človek v ohrození
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Lenka Surotchak, Nadácia Pontis
Martin Bútora, Inštitút pre verejné otázky
Miroslav Kocúr, VIA IURIS
František Mikloško, bývalý predseda Slovenskej národnej rady
Peter Zajac, literárny vedec
Miroslav Kusý, bývalý rektor Univerzity Komentského
Gabriela Kiššová, občianska aktivistka
Svetozár Gavora, prekladateľ
Martin Mlýnek, ekonóm
František Guldan, výtvarník

V Bratislave dňa 27. júla 2012.

Možnosť pripojiť sa k otvorenému listu kubánskej veľvyslankyni nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Navigácia