Ministerstvá na logách prehajdákali 7,8 milióna korún

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) na tlačovej konferencii konanej dňa 11. marca 2009 prezentoval čiastkové výsledky svojho monitoringu využívania európskych fondov na Slovensku.

V uplynulých mesiacoch na verejnosť vyplávali informácie o netransparentom „nástenkovom“ tendri, ktorým Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR obstaralo zabezpečovanie tovarov a služieb z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR. V médiách boli publikované okrem iného aj informácie o vysokých čiastkach fakturovaných firmami víťazného konzorcia za dodávku lôg pre operačné programy ktorých Riadiacim orgánom je MVRR SR. KI sa v tejto súvislosti zaujímal, akým spôsobom postupovali pri obstarávaní lôg pre operačné programy ostatné riadiace orgány.

V rámci Národného strategického referenčného rámca (NSRR) existuje 11 operačných programov, prostredníctvom ktorých Slovenská republika v rokoch 2007-2013 bude môcť čerpať európske fondy v celkovej výške viac ako 11 miliárd eur.

KI na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadal všetkých osem ústredných orgánov štátnej správy (sedem ministerstiev a Úrad vlády SR), ktoré sú riadiacimi orgánmi pre operačné programy v rámci NSRR, o zodpovedanie otázok týkajúcich sa metódy verejného obstarávania, ktorá bola použitá, a ceny, ktorá bola zaplatená za obstaranie lôg pre jednotlivé operačné programy. Sumarizáciu výsledkov obsahuje priložená tabuľka v prezentácii, ktorá je k dispozícii tu.

Ako vyplýva z monitoringu, väčšina riadiacich orgánov pri obstarávaní loga pre svoj operačný program použila postup podľa §102 (Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadiace orgány vo svojich odpovediach informovali, že uskutočnili prieskum trhu a následne oslovili vybrané subjekty na predloženie cenových ponúk. Výnimkou bolo MVRR SR, ktoré zákazky na dodávku lôg zadalo priamo víťazovi sporného „nástenkového“ tendra. Ani jeden riadiaci orgán nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania, v celoštátnej tlači alebo na svojej webstránke.

Výsledky monitoringu ukázali, že napriek zhruba rovnakým výstupom/produktom ktoré boli dodané (logo a dizajn manuál pre jeho používanie), rozdiely v cenách, ktoré jednotlivé riadiace orgány za dodávky zaplatili sú priepastné. Rozdiel medzi najdrahším a najlacnejším logom (neberúc do úvahy uvádzanú cenu loga pre Operačný program Zdravotníctvo, keďže jeho dodávka sa realizovala v rámci širšej dodávky služieb) bol až 2 519 805 Sk (83 642 eur).

Za predpokladu, že by riadiace orgány pre osem operačných programov zaobstarali logo za rovnakú cenu ako Ministerstvo hospodárstva SR pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (50 000 Sk (1 660 eur) vrátane DPH), mohli z verejných prostriedkov (finančné prostriedky Európskej únie a štátneho rozpočtu SR) ušetriť vyše 7,8 milióna korún (vyše 206 tisíc eur).

V Bratislave dňa 11. marca 2009

Ivan Kuhn
analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Výstupy:

Tlačová správa vo formáte PDF na stiahnutie tu.

Audiozáznam prezentácie na tlačovej konferencii vo formáte .ASF spustiť tu a otázky prítomných novinárov vo formáte .ASF spustiť tu.

Prezentácia vo formáte .PPS na stiahnutie tu.

Mediálne výstupy:

11. marec 2009

SME.sk/SITA: Konzervatívny inštitút: Ministerstvá na logách prehajdákali vyše 260-tisíc eur

kuhn.blog.sme.sk: Ivan Kuhn: Test: Nájdi na obrázkoch jeden rozdiel

HNonline.sk/TASR: Janušek: Ceny zákaziek za logá nie sú premrštené

Slovenský rozhlas: Ivan Kuhn o predražených logách vo večernom Rádiožurnále (minutáž 15:10 až 15:50)

12. marec 2009

SME: Janušek: logá za 260-tisíc eur sú v poriadku

SME: Pablo Janušek

Korzár: Janušek zaplatil najviac

13. marec 2009

SME: Fico nepokarhal Janušeka za nákupy (str. 2 vo webarchíve)

19. marec 2009

KIosk blog: Dušan Sloboda: Janušekove logá

20. marec 2009

Plus JEDEN DEŇ: Drahší ako majstri

PLUS 7 DNÍ: Záhadný maestro

PLUS 7 DNÍ: Trpezlivý premiér

23. marec 2009

Slovak Spectator: EC demands answers over tender

9. máj 2009

SME: Drahé faktúry podpísal Štefanov

Navigácia