Monitoring evropské legislativy 2006

Porozumět aktuálnímu dění v Evropské unii vyžaduje schopnost a vůli zabývat se touto problematikou soustavně. Bohužel je však jen poskrovnu těch, kteří tak činí. Přitom vládnutí na úrovni EU je nejen mimořádně zajímavé, ale především se v posledku dotýká každého z nás. Kniha Monitoring evropské legislativy 2006 je v tomto ohledu výjimečná, a to nejen v českém (československém) prostředí, protože v sobě propojuje jak požadavek na stručnost a „přístupnost“, tak nároky na odbornou poctivost a analytiku. Stejně jako první svazek (Monitoring evropské legislativy 2004-2005) shrnuje i tato kniha pravidelné, elektronicky uveřejňované monitoringy, již se vyznačují nejen tím, že popisují aktuální kauzy na poli sekundární legislativy EU, ale současně je analyzují a pokoušejí se nastínit jejich vývoj s ohledem na vládnutí na tzv. národní úrovni. Autoři, analytici Centra pro studium demokracie a kultury, se krom toho v monitorinzích věnují i genezi širších problémů souvisejících se samotným projektem evropské integrace (budoucnost EU, financování EU a rozpočet, justice a vnitro, Lisabonská agenda, problematika jednotné měny, regionální politika, rozšiřování EU, zemědělství ap.). Publikace je oproti elektronickým monitoringům pro přehlednost doplněna věcným i jmenným rejstříkem, podrobným obsahem a slovníčkem, které efektivně napomáhají orientaci v textu, ať již čtenář hledá informace o určité kauze a jejím vývoji, nebo pouze události určitého časového období. Lze ji doporučit všem, kteří vyžadují relevantní a ověřené informace o EU jdoucí „pod povrch“ – profesionálům zabývajícím se EU, učitelům, studentům, ale i nejširší veřejnosti se zájmem o Evropskou unii.

Autor je analytik Centra pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno.

Monitoring evropské legislativy 2006 – objednávky vyřizuje:
Centrum pro studium demokracie a kultury,
Venhudova 17,
614 00 Brno,
Česká republika,
tel./fax: + 420 545 213 862,
e-mail: cdk@cdk.cz,
web: www.cdk.cz

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 7/2007.

Navigácia