Národnostné menšiny

Autor sa v kapitole zaoberá situáciou národnostných menšín na Slovensku. Analyzuje ich postavenie v právnom a inštitucionálnom systéme. Opisuje zmeny, ktoré do zloženia politických subjektov zastupujúcich príslušníkov národnostných menšín priniesol nový zákon o politických stranách. Analyzuje výsledky regionálnych volieb z hľadiska účinkovania Strany maďarskej koalície ako jedinej reálnej politickej sily zastupujúcej národnostnú menšinu. Zaoberá sa návrhom na zmenu zákona o štátnom jazyku, novou verziou návrhu zákona o financovaní kultúry národnostných menšín, zmenami v zložení Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny, rozhodnutím Ústavného súdu SR o protiústavnosti pozitívnej diskriminácie. Opisuje aj prejavy politického extrémizmu a ich ohlas vo verejnosti a v postupe štátnych orgánov.

Štúdia Národnostné menšiny, ktorej autorom je Ondrej Dostál, riaditeľ KI, je vo formáte PDF dostupná tu.

Štúdia je (vo forme samostatnej kapitoly) súčasťou súhrnnej publikácie Slovensko 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne vydáva Inštitút pre verejné otázky.

Navigácia