Nástroje poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie (zborník príspevkov)

Nástroje poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie Editor:

Radovan Kazda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika pre agrárnu a environmentálnu politiku

V júni 2002 v Bratislave usporiadal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika odborný seminár na tému Nástroje poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie.

Úlohou seminára bolo otvoriť priestor pre širšiu diskusiu na aktuálnu tému korupcie. Tejto odbornej akcie sa zúčastnilo viacero významných predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci (generálni riaditelia sekcií Ministerstva pôdohospodárstva SR, poslanci NR SR), predstavitelia výskumu, stavovských mimovládnych organizácií a médií.

Publikácia vo forme zborníka príspevkov je súhrnom viacerých zdrojov a typov informácií. Základ publikácie tvoria príspevky k problematike korupcie v poľnohospodárstve prezentované na seminári vo forme prednášok.

Korupcia je sprievodným znakom prerozdeľovacích procesov v mnohých oblastiach realizácie funkcií štátu. Poľnohospodárstvu, ako odvetviu, v rámci ktorého štát poskytuje poľnohospodárom rozsiahlu finančnú pomoc zo štátneho rozpočtu, nebola doposiaľ venovaná z hľadiska odhaľovania princípov a znižovania rizík korupcie dostatočná pozornosť. Ide o problém s výrazne negatívnym dopadom na spoločenské dianie.

Cieľom seminára a publikácie bola iniciácia diskusie v spoločnosti o tejto otázke. Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Nadácie pre podporu občianskych aktivít. Publikáciu Nástroje poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie si môžete pozrieť tu.

Navigácia