Názory slovenských občanov na podporu demokracie a občianskych slobôd v zahraničí

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) dňa 9. decembra 2009 na tlačovej konferencii prezentoval výsledky prieskumu verejnej mienky zameraného na názory občanov na zahraničnú politiku Slovenskej republiky a podporu demokratizácie vo svete.

V rámci prieskumu sme zisťovali, aké by mali byť postoje slovenskej vlády voči nedemokratickým krajinám porušujúcim ľudské práva, občianske slobody a zásady právneho štátu a do akej miery by slovenská vláda mala podporovať demokratické sily v týchto krajinách. Výsledky prieskumu prezentoval analytik KI Ivan Kuhn. Prieskum mapoval v prvom rade záujem občanov o slovenskú zahraničnú politiku.

Iba 12,6% respondentov odpovedalo, že zahraničnú politiku SR sledujú pravidelne (takmer rovnako ako pred rokom), 53,8% ju sleduje občas (o 3,4 percentuálnych bodov menej ako pred rokom) a 33,4% nesleduje zahraničnú politiku SR vôbec (o 3,5 percentuálnych bodov viac ako pred rokom). Nízky záujem o zahraničnú politiku prejavili mladí ľudia.

Vo vekovej kategórii od 18 do 24 rokov sleduje zahraničnú politiku pravidelne iba 3,6% občanov a vôbec nesleduje až 54,2%. Celkovo 27,3% respondentov si myslí, že súčasná vláda v zahraničnej politike uprednostňuje ekonomické záujmy SR pred podporou demokratických síl a dodržiavaním občianskych práv a slobôd v iných krajinách. Naopak 14,8% respondentov sa vyjadrilo, že súčasná slovenská vláda uprednostňuje podporu demokratických síl pred ekonomickými záujmami SR.

Podľa 35% respondentov sa súčasná slovenská vláda snaží o vyvážený prístup. 68,8% slovenských občanov súhlasí (súčet odpovedí úplne súhlasí a skôr súhlasí) s tým, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách politickými prostriedkami (napr. hlasovaním v OSN alebo EÚ, prijímaním predstaviteľov demokratickej opozície z nedemokratických krajín na najvyššej úrovni, a pod.).

S tým, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách finančnými a materiálnymi prostriedkami (napr. poskytovaním finančnej podpory slovenským MVO, ktoré sa venujú posilňovaniu demokratických hnutí a občianskej spoločnosti v nedemokratických a transformujúcich sa krajinách), však súhlasí už iba 39,7% respondentov, kým 44,7% je proti.

Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil v rámci projektu Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Prieskum uskutočnila agentúra FOCUS v období od 4.11. do 10.11. 2009 na vzorke 1045 respondentov starších ako 18 rokov. Išlo už o tretí prieskum zameraný na danú problematiku v priebehu posledných dvoch rokov.

Ivan Kuhn

analytik KI V Bratislave dňa 9. decembra 2009

Výstupy:

Prezentácia k prieskumu vo formáte .PPT na stiahnutie tu.

Mediálne výstupy:

9. december 2009

webnoviny.sk/SITA: Prieskum o zahraničnej politike SR (+video)

Aktuálne.sk: Väčšinu Slovákov Ficove návštevy diktátorov netrápia

10. december 2009

SME: Totality v zahraničí nás netrápia, zaváži biznis

Súvisiace výstupy:

4. december 2007

KI: Názory občanov na slovenskú zahraničnú politiku – výsledky prieskumu 2007

4. január 2008

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Podpora demokracie a slobôd v zahraničí – aká je mienka občanov?

9. december 2008

KI: Názory občanov na podporu demokracie a občianskych slobôd v zahraničí – výsledky prieskumu 2008

25. december 2008

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Ľudské práva? Áno, ale iba ak nás to nič nestojí

5. november 2009

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Ľudské práva v zahraničnej politike Európskej únie

Navigácia