Organizácie na zrušenie

Jedným z najúčinnejších opatrení v prospech znižovania nadmerných štátnych zásahov do spoločnosti je rušenie štátneho vlastníctva nehnuteľností, služieb a iných kapitálových aktív. Analytik KI Radovan Kazda sa na svojom blogu venuje tejto problematike v oblasti spadajúcej pod pôsobnosť Ministerstva životného prostredia SR. Prečítajte si články zaoberajúce odôvodňujúcimi zrušenie organizácii v rezorte MŽP SR:

Organizácia na zrušenie: Výskumný ústav vodného hospodárstva

Organizácia na zrušenie: Štátna ochrana prírody SR

Organizácia na zrušenie: Slovenská agentúra životného prostredia

Stránka je priebežne dopĺňaná ďalšími komentármi a analýzami provokujúcimi diskusiu.

Navigácia