Organizátori zakázaného festivalu v Moldave by sa mali odvolať

Rozhodnutie mesta Moldava nad Bodvou o zákaze hudobného festivalu Moldava Spolu 2014 bolo podľa názoru Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) vydané v rozpore so zákonom o verejných kultúrnych podujatiach a so správnym poriadkom, porušuje ústavné práva usporiadateľov i všetkých záujemcov o účasť na festivale a pri rozhodovaní mesta bol porušený aj zákon o obecnom zriadení a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Moldava nad Bodvou.

Usporiadatelia majú právo sa proti rozhodnutiu mesta odvolať najneskôr vo štvrtok 4. septembra 2014. Odvolanie je potrebné adresovať mestu, o opravnom prostriedku bude rozhodovať súd. Takýto postup síce zrejme neumožní realizovať festival podľa pôvodných predstáv organizátorov v tomto kalendárnom roku, bol by však žiaduci z hľadiska budúceho obmedzenia svojvôle samospráv pri zakazovaní verejných kultúrnych podujatí.

KI ponúka organizátorom festivalu pomoc pri príprave odvolania proti rozhodnutiu mesta o zákaze festivalu a zasiela návrh možného textu odvolania organizácii ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj ako usporiadateľovi zakázaného podujatia. Kauza zakázaného festivalu v Moldave nad Bodvou ukazuje, že zákon o verejných kultúrnych podujatiach nedostatočne chráni práva a právom chránené záujmy fyzických osôb a právnických osôb pred svojvoľným rozhodovaním zo strany obecných samospráv.

KI odporúča parlamentu novelizovať zákon o verejných kultúrnych podujatiach a prevziať doňho právnu úpravu zákona o zhromažďovacom práve vo vzťahu k zákazu podujatia obcou, lehotám pre rozhodovanie a možnostiam využitia opravných prostriedkov.

Podrobnejšia analýza porušenia právnych predpisov je dostupná tu.

Ondrej Dostál

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 2. septembra 2014.

Navigácia