Otvorená výzva ministrovi školstva

<strong>My, nižšie uvedené subjekty, so znepokojením konštatujeme, že Ministerstvo školstva SR má výrazné nedostatky v príprave reformy vzdelávania a opätovne upozorňujeme na nezmyselnosť jej spustenia v septembri 2008.    Vyzývame preto všetky inštitúcie a subjekty pôsobiace v oblasti vzdelávania, ako aj rodičov, učiteľov a iných odborných pracovníkov, aby sa pripojili k našej otvorenej výzve pre ministra školstva, ktorá obsahuje nasledovné požiadavky: </strong>  <strong>Vyzývame ministra školstva, aby stiahol návrh školského zákona z rokovania vlády, keďže nepredstavuje komplexnú reformu školského systému, tak ako ohlasoval. </strong>Očakávania, že sa zavedú nové pravidlá fungovania materských, základných a stredných škôl, ako aj zásadné zmeny v obsahu vzdelávania na týchto školách sa nenaplnia. Návrh nového školského zákona síce obsahuje nezmyselné detaily o školských jedálňach, avšak nebude riešiť zúfalý stav, v ktorom sa nachádza napríklad odborné vzdelávanie. Reformu stredných odborných škôl bude musieť priniesť samostatný zákon, ktorý sa začne pripravovať až v novembri 2008, teda dva mesiace po oficiálnom spustení tzv. „komplexnej“ reformy školského systému. Návrh zákona sa vôbec nevenuje problematike integrácie znevýhodnených detí, najmä posilnením individuálneho prístupu k potrebám žiaka, čím zachováva súčasný stav, kedy táto skupina detí nemá možnosť získať plnohodnotné vzdelanie. To iba potvrdzuje, že rezort nemá v súčasnosti jasnú predstavu o tom, ako správne nastaviť školský systém ako celok.   <strong>Vyzývame ministra školstva, aby prepracoval návrh školského zákona a predložil ho tak, aby umožňoval komplexné zmeny v obsahu vzdelávania.</strong> To, na čom v súčasnosti pracujú rezortné odborné komisie, je iba jednoduchá úprava učebných osnov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, zmeny v odborných predmetoch na stredných odborných školách sa nepripravujú. V takomto prípade je nepoctivé a zavádzajúce nazývať jednoduché škrtanie prebytočného učiva v matematike, v slovenskom jazyku, dejepise a v ďalších všeobecnovzdelávacích predmetoch „komplexnou obsahovou reformou“. Podobné úpravy osnov prebiehajú v systéme permanentne od 90. rokov a nikdy sa reformou nenazývali.   <strong>Vyzývame ministra školstva, aby otvoril k danej problematike širokú verejnú diskusiu, v ktorej by mohli odznieť rôzne názory odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú otázkam reformy vzdelávania.</strong> Povrchné, nekoordinované a narýchlo pripravované zmeny na školách nie sú motivované odbornými, ale čisto politickými zámermi. Budúcnosť našich škôl je ohrozená nekompetentnými rozhodnutiami, ktoré budú neopraviteľné a v prípade následných rozsiahlych korekcií príliš drahé.   <strong>Vyzývame ministra školstva, aby zverejnil všetky materiály, týkajúce sa reformných zámerov, s ktorými by sa mala oboznámiť odborná, ale aj širšia verejnosť ešte pred schválením návrhu školského zákona v parlamente.</strong> Týka sa to nielen konečnej podoby jednotlivých koncepcií, ktoré pripomienkovala odborná verejnosť a samotná vláda v priebehu minulého roka, ale najmä návrhu štátnych vzdelávacích programov, ktoré majú byť od septembra pre školy záväzné. Jedine tak sa učitelia, rodičia, zriaďovatelia škôl, ale aj potenciálni zamestnávatelia môžu zorientovať v procese pripravovaných zmien bez toho, aby boli zavádzaní zjednodušujúcimi mediálnymi frázami predstaviteľov rezortu.   Sme presvedčení, že len kvalitný a odborne pripravený školský zákon môže slúžiť potrebám slovenského školstva v 21. storočí a preto veríme, že naša iniciatíva bude viesť ku skvalitneniu tejto kľúčovej právnej normy.  <strong>Ctibor Košťál</strong>, analytik, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) </p>
<p><strong>Zuzana Humajová</strong>, analytička, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) </p>
<p><strong>PhDr. Gabriela Herényiová</strong>, PhD., predsedkyňa, Asociácia školských psychológov SR  </p>
<p><strong>Juraj Droppa</strong>, člen OZ Šťastné deti   <strong>V Bratislave dňa 4. marca 2008</strong>  </p>
<hr>  <strong>Výzvu môžete podporiť i Vy, a to na stránkach change|net.sk <a href=

My, nižšie uvedené subjekty, so znepokojením konštatujeme, že Ministerstvo školstva SR má výrazné nedostatky v príprave reformy vzdelávania a opätovne upozorňujeme na nezmyselnosť jej spustenia v septembri 2008.

Vyzývame preto všetky inštitúcie a subjekty pôsobiace v oblasti vzdelávania, ako aj rodičov, učiteľov a iných odborných pracovníkov, aby sa pripojili k našej otvorenej výzve pre ministra školstva, ktorá obsahuje nasledovné požiadavky:

Vyzývame ministra školstva, aby stiahol návrh školského zákona z rokovania vlády, keďže nepredstavuje komplexnú reformu školského systému, tak ako ohlasoval. Očakávania, že sa zavedú nové pravidlá fungovania materských, základných a stredných škôl, ako aj zásadné zmeny v obsahu vzdelávania na týchto školách sa nenaplnia. Návrh nového školského zákona síce obsahuje nezmyselné detaily o školských jedálňach, avšak nebude riešiť zúfalý stav, v ktorom sa nachádza napríklad odborné vzdelávanie. Reformu stredných odborných škôl bude musieť priniesť samostatný zákon, ktorý sa začne pripravovať až v novembri 2008, teda dva mesiace po oficiálnom spustení tzv. „komplexnej“ reformy školského systému. Návrh zákona sa vôbec nevenuje problematike integrácie znevýhodnených detí, najmä posilnením individuálneho prístupu k potrebám žiaka, čím zachováva súčasný stav, kedy táto skupina detí nemá možnosť získať plnohodnotné vzdelanie. To iba potvrdzuje, že rezort nemá v súčasnosti jasnú predstavu o tom, ako správne nastaviť školský systém ako celok.

Vyzývame ministra školstva, aby prepracoval návrh školského zákona a predložil ho tak, aby umožňoval komplexné zmeny v obsahu vzdelávania. To, na čom v súčasnosti pracujú rezortné odborné komisie, je iba jednoduchá úprava učebných osnov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, zmeny v odborných predmetoch na stredných odborných školách sa nepripravujú. V takomto prípade je nepoctivé a zavádzajúce nazývať jednoduché škrtanie prebytočného učiva v matematike, v slovenskom jazyku, dejepise a v ďalších všeobecnovzdelávacích predmetoch „komplexnou obsahovou reformou“. Podobné úpravy osnov prebiehajú v systéme permanentne od 90. rokov a nikdy sa reformou nenazývali.

Vyzývame ministra školstva, aby otvoril k danej problematike širokú verejnú diskusiu, v ktorej by mohli odznieť rôzne názory odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú otázkam reformy vzdelávania. Povrchné, nekoordinované a narýchlo pripravované zmeny na školách nie sú motivované odbornými, ale čisto politickými zámermi. Budúcnosť našich škôl je ohrozená nekompetentnými rozhodnutiami, ktoré budú neopraviteľné a v prípade následných rozsiahlych korekcií príliš drahé.

Vyzývame ministra školstva, aby zverejnil všetky materiály, týkajúce sa reformných zámerov, s ktorými by sa mala oboznámiť odborná, ale aj širšia verejnosť ešte pred schválením návrhu školského zákona v parlamente. Týka sa to nielen konečnej podoby jednotlivých koncepcií, ktoré pripomienkovala odborná verejnosť a samotná vláda v priebehu minulého roka, ale najmä návrhu štátnych vzdelávacích programov, ktoré majú byť od septembra pre školy záväzné. Jedine tak sa učitelia, rodičia, zriaďovatelia škôl, ale aj potenciálni zamestnávatelia môžu zorientovať v procese pripravovaných zmien bez toho, aby boli zavádzaní zjednodušujúcimi mediálnymi frázami predstaviteľov rezortu.

Sme presvedčení, že len kvalitný a odborne pripravený školský zákon môže slúžiť potrebám slovenského školstva v 21. storočí a preto veríme, že naša iniciatíva bude viesť ku skvalitneniu tejto kľúčovej právnej normy.

Ctibor Košťál, analytik, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
Zuzana Humajová, analytička, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)
PhDr. Gabriela Herényiová, PhD., predsedkyňa, Asociácia školských psychológov SR
Juraj Droppa, člen OZ Šťastné deti

V Bratislave dňa 4. marca 2008


Výzvu môžete podporiť i Vy, a to na stránkach change|net.sk tu.


Mediálne výstupy:

4. marec 2008

SME.sk/SITA: Aktivisti vyzývajú Mikolaja stiahnuť nový školský zákon

Slovenský rozhlas: Riaditelia základných škôl žiadajú predĺženie termínu na tvorbu školských vzdelávacích programov (formát .MP3, minutáž 05:15 až 07:50)

TA3: Reformu školstva chcú učitelia spustiť čo najskôr

TV Markíza: Po školskej reforme môžu byť problémy

5. marec 2008

SME: Mikolaj si zašiel pre podporu

TA3: Vláda odobrila návrh školského zákona

TV Markíza: Vláda súhlasí so školským zákonom


Súvisiace výstupy KI:

13. február 2006

KI: Návrh nového školského zákona

7. marec 2007

KI: Stratégia reformy školstva

8. august 2007

KI: Mikolajov školský zákon nebude reformný

10. september 2007

KI: Dve tváre nového školského zákona

25. január 2008

KI: Nový školský zákon je omyl

22. február 2008

KI: V septembri sa po novom učiť nebude

28. február 2008

KI: Ministerstvo školstva zlyháva v príprave reformy vzdelávania

Navigácia