Pôdohospodárstvo

Autor analyzuje stav i perspektívy poľnohospodárskej politiky a výsledky pôdohospodárstva v roku 2005 v ukazovateľoch dôležitých pre ďalší priaznivý vývoj pôdohospodárskeho odvetvia, t. j. pre ekonomický potenciál rastu odvetvia. Analyzuje tiež vplyv vládnych nástrojov a opatrení na rozvoj pôdohospodárstva a efektívnosť verejnej správy v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Štúdia Pôdohospodárstvo, ktorej autorom je Radovan Kazda, analytik KI, je vo formáte PDF dostupná tu.

Štúdia je (vo forme samostatnej kapitoly) súčasťou súhrnnej publikácie Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne vydáva Inštitút pre verejné otázky.

Navigácia