Pôdohospodárstvo

Autor analyzuje stav a perspektívy poľnohospodárskej politiky, ako aj výsledky poľnohospodárskej výroby v roku 2004 v súvislostiach, ktoré sú pre ďalší priaznivý vývoj poľnohospodárskeho odvetvia dôležité: t. j. pre potenciál hospodárskeho rastu odvetvia a efektívnosť dôležitých legislatívnych prvkov agrárnej politiky. Kapitola sa tiež zaoberá významnými udalosťami v politike lesného hospodárstva.

Štúdia Pôdohospodárstvo, ktorej autorom je Radovan Kazda, analytik KI pre agrárnu a environmentálnu politiku, je vo formáte PDF dostupná tu.

Štúdia je (vo forme samostatnej kapitoly) súčasťou súhrnnej publikácie Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne vydáva Inštitút pre verejné otázky.

Navigácia