Podporte kampaň za lepšie nakladanie s verejným majetkom

Predaj majetku niektorých slovenských samospráv sa realizuje často za cenu niekoľkonásobne nižšiu ako je cena trhová alebo sú prevody realizované v prospech osoby či firmy, ktorá bola ako jediná informovaná o možnosti nadobudnúť daný majetok (teda bez verejnej ponuky k predaju). Tento prístup často vedie k miliónovým stratám v neprospech verejného rozpočtu. Vzhľadom na uvedené sa doterajšie ustanovenia o nakladaní s majetkom javia ako všeobecné a nedostatočné.

VIA IURIS v spolupráci s tímom právnikov preto pripravili návrh novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov (bližšie informácie o novelách nájdete na webstránke VIA IURIS).

Navrhovaným novelám VIA IURIS vyjadrili podporu:

Transparency International Slovensko

ALIANCIA FAIR-PLAY

Občan a demokracia

IVO

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika


Podporte túto kampaň i Vy na webstránke VIA IURIS tu.


Ďakujeme!

Navigácia