postoy.sk: Súhlasíte s tvrdením, že Slovensko je krajina so silným konzervatívnym presvedčením?

Odpoveď Zuzany Humajovej, analytičky Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, na anketovú otázku postoy.sk:

Pod konzervativizmom si na Slovensku predstavuje každý niečo iné. V povrchných diskusiách sa pojem “konzervatívny” často používa ako synonymum spiatočníckeho myslenia, obmedzenosti. V skutočnosti však konzervatívny pohľad znamená pozerať sa na svet cez overenú skúsenosť, prijímať rozhodnutia s plnou zodpovednosťou a konať v súlade s morálnymi princípmi. Napríklad konzervativizmus v pedagogike znamená vnímať školu ako miesto, kde dochádza k dôležitému prenosu kultúrnej pamäti, kde sa deťom odovzdávajú hodnoty preverené časom. Drží sa však naša spoločnosť týchto hodnôt i v reálnom živote, nielen v skleníkovom školskom prostredí? Arogancia moci, obchádzanie pravidiel, plytvanie zdrojmi, rozkrádanie a vysoká tolerancia týchto javov zo strany verejnosti sú dôkazom, nie sme konzervatívnou spoločnosťou.

Čítajte odpovede ďalších respondentov, ktoré boli publikované na portáli postoy.sk dňa 29. novembra 2009 tu.

Navigácia