Pravda: Vyrastá nám generácia naivných voličov, tvrdia odborníci

Zo slovenských žiakov vyrastá generácia naivných spotrebiteľov a naivných voličov, ktorí sa nebudú vedieť orientovať v návale informácií. Aj také závery podľa analytikov vyplývajú z medzinárodnej štúdie PISA 2009. Prieskum, ktorý zverejnila OECD, totiž dokázal, že v čitateľskej gramotnosti slovenskí školáci dosahujú podpriemerné výsledky.

Na Slovensku prešlo testami vyše 4555 žiakov vo veku 15 rokov zo 189 škôl. Umiestnili sa na rozhraní druhej a tretej úrovne. Ako upozornila Zuzana Zimenová, odborníčka na školstvo Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, úrovní je spolu šesť a až od štvrtej vyššie sa žiaci prejavujú schopnosťou kriticky myslieť, samostatne si vyhľadávať informácie, zhodnotiť ich a nájsť riešenia. Na túto úroveň sa u nás dostala necelá štvrtina žiakov, čo je veľmi slabý výsledok.

„Z hľadiska vnímania informácií nám tu dospieva generácia veľmi povrchných ľudí. Je otázne, či sa budú vyznať v zákonoch, lebo budú mať nízke právne povedomie. Bude to generácia naivných spotrebiteľov, pretože sa nebudú orientovať v ponukách, ktoré sa na nich budú valiť. Nebudú si vedieť správne vybrať, správne sa rozhodnúť. Navyše nám tu vyrastajú naivní voliči, lebo sa nebudú vyznať v tom, čo počujú a čítajú. Nebudú vedieť odlíšiť populistické frázy od hodnotovej politiky,“ vysvetlila Zimenová. Zimenová pripomína, že samotné ministerstvo školstva stále nemá pripravené kritériá na hodnotenie gramotnosti, školskí inšpektori tiež stále pracujú podľa starých metód.

Čítajte ďalej v článku denníka Pravda zo dňa 9. decembra 2010, kde sa k téme vyjadrila i analytička KI Zuzana Zimenová. Viac na stránkach denníka Pravda tu.

Navigácia