Pravda: Zmiznú desiatky malých obcí. Ak sa nepričlenia

Ak sa niečo nestane, tak už v dohľadnom čase vymrú na Slovensku desiatky obcí. Predovšetkým tie, ktoré majú menej ako 100 či dokonca 50 obyvateľov a nachádzajú sa ďaleko od sídelných centier. S podobnými závermi prichádzajú odborníci na komunálnu reformu a regionálny rozvoj.

“Malým obciam chýbajú finančné zdroje na základný rozvoj a nemôže tam plnohodnotne fungovať ani miestna samospráva, lebo starostovia pracujú väčšinou na štvrtinový úväzok,” upozorňuje analytik Konzervatívneho inštitútu Dušan Sloboda. Podľa neho možno otázku postaviť priam existenčne: “Buď sa tieto obce pričlenia k väčším či zlúčia s ďalšími, alebo sa úplne vyľudnia a zaniknú.” Zlúčenie obci by umožnilo vznik spoločných obecných úradov. Združenie miest a obci je za pričleňovanie, ale takpovediac pri všetkej počestnosti. “Musí s tým súhlasiť jedna aj druhá obec,” pripomína Oľga Gáfriková, hovorkyňa ZMOS-u. Podľa Slobodu však v niektorých prípadoch už nebude mať kto rozhodnúť o prípadnej fúzii, veď vo viacerých malých obciach už nie sú schopní zvoliť starostu a voľby sa tam stále opakujú.

Čítajte ďalej v článku denníka Pravda zo dňa 19. októbra 2007, kde sa k téme vyjadril i analytik KI Dušan Sloboda. Viac na stránkach denníka Pravda tu.

Navigácia