Prednáška – Stanislav Štech: Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa

v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity organizoval prednášku Stanislava Štecha na tému

Poslanie školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa

Stanislav ŠtechŠkola jako instituce výchovy a socializace má dvojí poslání: chránit svět (kulturu) a současně vytvářet podmínky pro účinný vstup dítěte-novice kultury do světa (Arendtová). V době triumfujícího individualismu a neoliberalismu se toto dvojí poslání redukuje na imperativ rozvíjet individualitu dítěte. Stanislav ŠtechPřednáška se věnovala (1) potřebě kultivovat obě poslání školy a bránit její konservativní misi, aby byly vytvořeny podmínky pro rozvíjení autonomní individuality jedince, a (2) ukáže sociálně-kulturní původ (utváření a rozvoje) psychických funkcí a mentálních struktur, který dokládá psychogenetický význam školní docházky.

Plné znenie prednášky Stanislava Štecha nájdete tu. Stanislav Štech

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., vedúci katedry pedagogickej a školskej psychológie Pedagogickej fakulty a prorektor Karlovej univerzity v Prahe.

CV Stanislava Štecha nájdete tu.

Vybrané články: Stanislav Štech

Stanislav Štech: Škola – přítel rodiny, Učitelské listy, 9.2.2007

Stanislav Štech: Jsou rodina a škola rivalské instituce?, Učitelské listy, 21.2.2007

Navigácia