Problémy a riziká ekonomickej integrácie Európy

Prednášku Problémy a riziká ekonomickej integrácie Európy, prednesenú 23. septembra 2006 na konferencii KDMS Príležitosti a riziká sociálnej a ekonomickej integrácie v budúcnosti, je možné si stiahnuť v pdf verzii tu.

V prednáške som sa zameral na rozvedenie nasledovných téz:

1. Ekonomická integrácia v Európe ide proti ekonomickým a nielen ekonomickým princípom, garantujúcich osobnú slobodu a stále viac prispieva k zaostávaniu ekonomickej výkonnosti a životnej ľudí v nej oproti iným, dynamicky sa vyvíjajúcim, regiónom (napríklad v juhovýchodnej Ázii, či v severnej Amerike).

2. Pokračovanie nastúpeného trendu ekonomickej integrácie môže iba prehlbovať tieto negatíva.

3. Alternatívami, ktoré sú konzistentné s konzervativizmom a klasickým liberalizmom a ktoré môžu zvrátiť negatívny trend a priniesť ľuďom viac slobody a prosperity je návrat k hodnotám, ktoré boli zdrojom bohatstva jednotlivcov a národov v Európe v minulosti (napríklad v Anglicku a vo Švédsku v druhej polovici 19. storočia).

Navigácia