Projekty realizované v roku 2002

Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie Koordinátor: Peter Gonda Od júla 2002 realizoval KI projekt Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie. V rámci projektu sa v septembri 2002 uskutočnil diskusný seminár k aktuálnym výsledkom výskumu predpokladaných dopadov vstupu SR do EÚ. V decembri 2002 KI vydal analytickú štúdiu Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie. Štúdia bola prezentovaná vo februári 2003 na konferencii Ekonomické aspekty členstva SR v Európskej únii. Projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a Nadácie Ekopolis a ETP-S v rámci programu Tvoja zem, ktorý financuje US AID spolu s ďalšími súkromnými a verejnými darcami.


Znižovanie rizík korupcie v poľnohospodárstve Koordinátor: Radovan Kazda Od januára do októbra 2002 KI realizoval projekt Znižovanie rizík korupcie v poľnohospodárstve, zameraný na analýzu dotačného systému a hrozieb korupcie v tomto rezorte. V rámci projektu sa v júni 2002 uskutočnil seminár Nástroje poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie. V auguste a septembri 2002 sa uskutočnil výskum názorov súkromne hospodáriacich roľníkov na problematiku rizík korupcie v poľnohospodárstve. KI vydal dve tematické publikácie – Nástroje poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie (Zborník príspevkov) a Riziká korupcie v systéme poľnohospodárskej politiky na Slovensku. Projekt bol realizovaný z prostriedkov grantu Nadácie pre podporu občianskych aktivít.


Nevyberaj úsmev Koordinátor: Pavol Draxler, Inštitút pre občianske vzdelávanie V roku 2002 spolupracoval KI s Inštitútom pre občianske vzdelávanie na analytickej časti projektu Nevyberaj úsmev. Cieľom projektu bolo prostredníctvom internetového portálu www.nevyberajusmev.sk poskytnúť občanom nezávislý zdroj informácií o politických stranách kandidujúcich v parlamentných voľbách v roku 2002. Názov Nevyberaj úsmev mal podnietiť voliča, aby sa zoznámil s činmi a sľubmi politických strán, a aby jeho rozhodnutie vychádzalo z relevantných údajov a nielen z povrchnej politickej reklamy. Išlo o nestranícku kampaň, pričom prezentovaný materiál obsahoval minimum komentárov. Informácie pritom vychádzali z dennej tlače, prameňov Inštitútu pre verejné otázky, organizácií M.E.S.A. 10 a MEMO 98, ako aj z politických a volebných programov. Projekt finančne podporili nadácie ETP Slovensko a Freedom House.


Spoločne do NATO a EÚ Koordinátori: Monika Kuhajdová, Ondrej Dostál V roku 2001 KI začal realizovať projekt Spoločne do NATO a EÚ. Prostredníctvom projektu KI otváral nové témy v rámci diskusie o integrácii Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. V rámci projektu KI vydal v roku 2001 dve tematické publikácie – Civilizačno-hodnotové aspekty vstupu SR do NATO a Budúcnosť obrany a bezpečnostných štruktúr v Európe. V roku 2002 KI pokračoval v realizácii tohto projektu. Projekt sa zameral na otvorenie nových tém v rámci diskusie o integrácii Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. V rámci projektu KI v roku 2002 uskutočnil dva semináre nazvané Rozširovanie EÚ a atlantické partnerstvo a Má mať Európska únia ústavu?. V októbri 2002 sa v Piešťanoch konala konferencia KI Európska únia – pohľad zo Slovenska. V rámci projektu KI vydal štyri tematické publikácie – Problémy a perspektívy euro-atlantického bezpečnostného partnerstva, Ústava Európskej únie: áno či nie?, Európska únia – pohľad zo Slovenska, Integrácia a verejná mienka (Stereotypy voči NATO a EÚ v názoroch slovenských občanov a v slovenských médiách). Projekt bol realizovaný z prostriedkov grantu Nadácie pre podporu občianskych aktivít.


Fair-play Koordinátor: Michal Šula KI sa v spolupráci s Transparency International Slovensko podieľal na príprave metodiky projektu Fair-play, v rámci ktorého boli monitorované výdavky politických strán na volebnú kampaň pred parlamentnými voľbami v roku 2002. Projekt bol realizovaný vďaka podpore Centra pre hospodársky rozvoj a Aliancie Fair-play.

Navigácia