Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte

Projekt je zameraný na aktuálny a vážny problém: na mýty o socializme a  sociálnom štáte vo vzájomných súvislostiach a s dôsledkami podliehania ľudí týmto mýtom na rozklad základov dnešných spoločností.

Enormné celkové daňové bremeno na Slovensku naďalej rastie

Zatiaľ čo vláda sa hrdí priaznivými makroekonomickými ukazovateľmi, ľudia sú čoraz viac daňovo preťažení. Celkové daňové bremeno na Slovensku totiž v minulom roku vzrástlo až na 61,86 % z priemernej odmeny patriacej zamestnancovi. Zamestnanec s priemernou mzdou tak pracoval na zaplatenie všetkých daní takmer 226 dní v roku a až od 227. dňa začal zarábať pre seba a svoju rodinu.

Projekty realizované v roku 2010

– Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS)

– Akadémia klasickej ekonómie

– Programové vyhlásenie reformnej vlády

– Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky

Projekty realizované v roku 2009

– Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS)

– Akadémia klasickej ekonómie

– Eurofunds Watchdog

– Podpora hodnotovo orientovanej slovenskej zahraničnej politike

– Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky