Projekty realizované v roku 2006

– Inštitucionálny rozvoj Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

– Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS)

– Reforma vzdelávania

Čitateľská gramotnosť

Projekty realizované v roku 2005

– Inštitucionálny rozvoj Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

– Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS)

– Znižovanie rizík korupcie v manažmente životného prostredia

– Americký program slobody /www.USAinfo.sk/

– Daňová reforma a mimovládne neziskové organizácie v nej

– Reforma vzdelávania

Projekty realizované v roku 2003

– Daňová reforma – mimovládne neziskové organizácie v nej

– Do NATO so zdvihnutou hlavou a otvorenými očami

– Systém včasného varovania v podnikateľskej legislatíve

– Konzervatívny pohľad

Projekty realizované v roku 2002

– Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie

– Znižovanie rizík korupcie v poľnohospodárstve

– Nevyberaj úsmev

– Spoločne do NATO a EÚ

– Fair-play