Projekty realizované v roku 2004

Inštitucionálny rozvoj Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Koordinátori: Radovan Kazda, Dušan Sloboda Cieľom projektu je budovanie Konzervatívneho inštitútu ako stabilnej a prestížnej organizácie, ktorá bude vnímaná ako potrebná inštitúcia. Očakávaným výsledkom novej programovej štruktúry, teda nových a tiež pokračujúcich a účinnejšie prezentovaných pôvodných programov KI bude, že na Slovensku všetci, ktorí majú vzťah ku konzervatívnym hodnotám, budú informovaní o činnosti KI a presvedčení o potrebe jeho existencie. Projekt je zameraný rozvoj komunikačných aktivít KI, teda na tvorbu, zhromažďovanie a šírenie konzervatívnych myšlienok, názorov a hodnôt. Zámerom nie je akademicky teoretizovať o konzervativizme, ale z konzervatívnych hodnotových východísk analyzovať a verejne sa vyjadrovať k problémom, pred ktorými stojí spoločnosť a s ktorými sa vo svojom každodennom živote stretávajú občania. Cieľom je ponúkať konkrétne riešenia a návrhy, vstupovať s nimi do diskusie s inými názorovými prúdmi a pomáhať občanom zorientovať sa v realite. V rámci rozvíjania zahraničných kontaktov KI plánuje vybudovanie vzťahov s relevantnými inštitúciami a osobnosťami predovšetkým z krajín rozšírenej EÚ a USA. Vzťahy budú pozostávať zo vzájomnej výmeny informácií a skúseností, zo vzájomných stretnutí, z účasti predstaviteľov KI na aktivitách zahraničných partnerov, účasti konzervatívnych osobností z iných krajín na akciách KI a prípadne aj zo spolupráce na spoločných projektoch. V neposlednom rade zámerom KI je vybudovať dokumentačnú bázu obsahujúcu základné diela konzervatívneho zamerania, časopisy s konzervatívnou orientáciou, odborné texty o konzervativizme, literatúru, analýzy a štúdie z rôznych oblastí verejnej politiky, ktorá bude odbornou a informačnou bázou pre expertné a analytické aktivity pracovníkov, spolupracovníkov a správnu radu KI. Projekt sa realizuje vďaka podpore Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe (Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe).


USA, Európa a Slovensko Koordinátor: Radovan Kazda V rámci projektu USA, Európa a Slovensko, ktorý v priebehu roku 2004 realizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami, sa uskutočnilo 6 konferencií v rôznych regiónoch Slovenska (Trenčín, Prešov, Banská Bystrica, Martin, Košice a Nitra). Na konferenciách vystupovali s prednáškami Daniel Bútora, Tomáš Zálešák, Bill Baker a František Šebej. Zámerom projektu bolo pomôcť rúcať falošné mýty, ktoré v našom vedomí existujú vo vzťahu k Spojeným štátom. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave (Embassy of the U. S. A. Bratislava, Slovakia) a s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí SR.

Navigácia