Projekty realizované v roku 2007

Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS) Koordinátor: Peter Gonda V roku 2007 KI pokračoval v organizovaní prednášok významných zahraničných ekonómov v rámci cyklu Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS). V priebehu roku 2007 sa uskutočnili tri prednášky.


Akadémia klasickej ekonómie Koordinátor: Peter Gonda V roku 2007 KI realizoval projekt Akadémia klasickej ekonómie, v rámci ktorého sa uskutočnilo osem seminárov na ekonomické témy.


Reforma vzdelávania Koordinátorka: Zuzana Humajová V roku 2007 KI pokračoval v realizácii projektu Vzdelávanie pre život, ktorý bol zameraný na vzdelávanie učiteľov základných škôl. Projekt pokračuje v roku 2008.


Čitateľská gramotnosť Koordinátorka: Zuzana Humajová V roku 2007 pokračoval KI v realizácii projektu Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve. Projekt finančne podporila Nadácia otvorenej spoločnosti.


Rozvojové partnerstvá Koordinátor: Dušan Sloboda V roku 2007 pokračoval KI v realizácii projektu Rozvojové partnerstvá, v rámci ktorého realizoval niektoré komunikačné aktivity (Konzervatívne listy, webstránka). Projekt sa realizoval vďaka grantu od Nadácie Pontis.


Eurofunds Watchdog – Monitorovanie transparentnosti využívania eurofondov na Slovensku Koordinátor: Ivan Kuhn V roku 2007 začal KI realizovať projekt “Eurofunds Watchdog – Monitorovanie transparentnosti využívania eurofondov na Slovensku”.


Podpora hodnotovo orientovanej slovenskej zahraničnej politike Koordinátor: Ivan Kuhn V roku 2007 začal KI s podporou Open Society Institute (OSI) realizovať projekt “Podpora hodnotovo orientovanej slovenskej zahraničnej politike”.


Štát a prostredie pre neziskový sektor Koordinátor: Ondrej Dostál V roku 2007 začal KI realizovať projekt “Štát a prostredie pre neziskový sektor”. Projekt sa realizoval vďaka grantu od Nadácie Ekopolis.

Navigácia