Projekty realizované v roku 2003

Daňová reforma – mimovládne neziskové organizácie v nej Koordinátor: Ondrej Dostál V roku 2003 realizoval KI projekt Daňová reforma – mimovládne neziskové organizácie v nej. V rámci projektu KI koordinoval iniciatívu mimovládnych organizácií Občania sebe, ktorá sformulovala a presadzovala pripomienky mimovládnych neziskových organizácií k daňovej reforme z hľadiska jej dopadov na neziskový sektor. KI v rámci tohto projektu spolupracoval s viacerými mimovládnymi organizáciami. Pripomienky boli formulované najprv ku Koncepcii daňovej reformy a potom k Návrhu zákona o dani z príjmov. Vďaka tlaku mimovládnych organizácií sa podarilo čiastočne ovplyvniť výslednú podobu nového zákona o dani z príjmov. Projekt bol financovaný z prostriedkov grantu programu Tvoja Zem (Obhajoba záujmov tretieho sektora), ktorý udelila Nadácia Ekopolis.


Do NATO so zdvihnutou hlavou a otvorenými očami Koordinátor: Ondrej Dostál V roku 2003 realizoval KI projekt Do NATO so zdvihnutou hlavou a otvorenými očami. Projekt bol zameraný na iniciovanie verejnej diskusie o nových otázkach súvisiacich so vstupom SR do NATO, problematikou medzinárodnej bezpečnosti, postavením NATO v zmenených podmienkach po 11. septembri 2001 a budúcnosťou Severoatlantickej aliancie. V rámci projektu sa uskutočnili dva semináre a jedna konferencia a boli vydané tri publikácie: Má Slovensko alternatívu k NATO (Diskusia Jána Čarnogurského a Petra Osuského), Potrebujeme NATO? (Bezpečnostné otázky pohľadom konzervatívcov a libertariánov, Roman Joch – Matúš Petrík – Martin Thomay), Má NATO budúcnosť? (autori: František Šebej, Peter Burian, Peter Švec, Tomáš Zálešák, Ivo Samson, editor: Ondrej Dostál). Projekt bol financovaný z prostriedkov grantu udeleného Ministerstvom zahraničných vecí SR.


Systém včasného varovania v podnikateľskej legislatíve Koordinátori: Róbert Žitňanský, Peter Gonda, Martin Thomay V roku 2003 a 2004 realizoval KI projekt Systém včasného varovania v podnikateľskej legislatíve. Projekt bol zameraný na posudzovanie a analyzovanie legislatívneho prostredia pre podnikanie v SR s orientáciou najmä na novo schvaľovanú legislatívu. KI v rámci projektu posudzoval, komentoval a pripomienkoval návrhy zákonov, koncepcií a ďalších opatrení, ktoré sa dotýkajú podnikateľského prostredia. V rámci projektu bola zriadená špecializovaná webová stránka www.vcasnevarovanie.sk, na ktorej boli komentáre a analýzy uverejňované. Projekt bol financovaný z darov zo súkromných zdrojov.


Konzervatívny pohľad Koordinátor: Peter Gonda V roku 2003 a 2004 publikovali svoje postoje a názory pracovníci a spolupracovníci KI v rubrike Konzervatívny pohľad, uverejňovanej každý týždeň v týždenníku Domino fórum. V rámci rubriky boli prezentované články najmä k ekonomickým a sociálnym otázkam a témam súvisiacim s integráciou SR do Európskej únie.

Navigácia