Projekty realizované v roku 2009

Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS) Koordinátor: Peter Gonda V roku 2009 KI pokračoval v organizovaní prednášok významných zahraničných ekonómov v rámci cyklu Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS). V priebehu roku 2009 sa uskutočnili tri prednášky.


Akadémia klasickej ekonómie Koordinátor: Peter Gonda V roku 2009 KI pokračoval v realizácii druhého ročník projektu Akadémia klasickej ekonómie, v rámci ktorého sa uskutočnili semináre na ekonomické témy.


Eurofunds Watchdog – Monitorovanie transparentnosti využívania eurofondov na Slovensku Koordinátor: Ivan Kuhn V roku 2009 KI realizoval projekt “Eurofunds Watchdog – Znižovanie rizika korupcie prostredníctvom monitorovania projektov financovaných z fondov EÚ”.


Podpora hodnotovo orientovanej slovenskej zahraničnej politike Koordinátor: Ivan Kuhn V roku 2009 KI s podporou Open Society Institute (OSI) realizoval projekt “Podpora pre hodnotovo orientovanú slovenskú zahraničnú politiku”.


Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky Koordinátor: Ivan Kuhn V roku 2009 začal KI realizovať projekt „Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky“.

Navigácia