Projekty realizované v roku 2008

Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS) Koordinátor: Peter Gonda V roku 2008 KI pokračoval v organizovaní prednášok významných zahraničných ekonómov v rámci cyklu Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS). V priebehu roku 2008 sa uskutočnili štyri prednášky.


Akadémia klasickej ekonómie Koordinátor: Peter Gonda V roku 2008 KI pokračoval v realizácii projektu Akadémia klasickej ekonómie začatím jeho druhého ročníka, v rámci ktorého sa uskutočnili semináre na ekonomické témy.


Reforma vzdelávania Koordinátorka: Zuzana Humajová V roku 2008 KI zavŕšil KI realizáciu projektu Vzdelávanie pre život, ktorý bol zameraný na vzdelávanie učiteľov základných škôl.


Eurofunds Watchdog – Monitorovanie transparentnosti využívania eurofondov na Slovensku Koordinátor: Ivan Kuhn V roku 2008 KI realizoval projekt „Eurofunds Watchdog – Znižovanie rizika korupcie prostredníctvom monitorovania projektov financovaných z fondov EÚ“.


Podpora hodnotovo orientovanej slovenskej zahraničnej politike Koordinátor: Ivan Kuhn V roku 2008 KI s podporou Open Society Institute (OSI) realizoval projekt „Podpora pre hodnotovo orientovanú slovenskú zahraničnú politiku“.

Navigácia