Projekty realizované v roku 2010

Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS) Koordinátor: Peter Gonda V roku 2010 KI pokračoval v organizovaní prednášok významných zahraničných ekonómov v rámci cyklu Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS). V priebehu roku 2010 sa uskutočnili tri prednášky.


Akadémia klasickej ekonómie Koordinátor: Peter Gonda V roku 2010 KI pokračoval v realizácii projektu „Akadémia klasickej ekonómie“ uskutočnením jeho tretieho ročníka, pozostávajúceho z deviatich seminárov o ekonómii a ekonomickom myslení. Koordinátorom projektu bol Peter Gonda.


Programové vyhlásenie reformnej vlády Koordinátor: Peter Gonda V roku 2010 KI zrealizoval projekt „Programové vyhlásenie reformnej vlády“, ktorého hlavným výstupom bol dokument Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu, zverejnený na webstránke www.reformnavlada.sk.


Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky Koordinátor: Ivan Kuhn V roku 2010 KI pokračoval v realizácii projektu „Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky“.

Navigácia