Projekty realizované v roku 2013

Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS) Koordinátor: Peter Gonda V roku 2013 KI pokračoval v organizovaní prednášok významných zahraničných ekonómov v rámci cyklu Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS). V priebehu roku 2013 sa uskutočnili tri prednášky.


Akadémia klasickej ekonómie Koordinátor: Peter Gonda V roku 2013 KI pokračoval v realizácii projektu „Akadémia klasickej ekonómie“ uskutočnením jeho šiesteho ročníka, pozostávajúceho z deviatich seminárov o ekonómii a ekonomickom myslení. Koordinátorom projektu bol Peter Gonda.


Právo na dobrú samosprávu Koordinátor: Dušan Sloboda V januári až marci 2013 KI realizoval prvú fázu projektu Právo na dobrú samosprávu. Cieľom projektu je prepojiť a informačne podporiť aktivity mimovládnych organizácií a lokálnych občianskych iniciatív zameraných na kontrolu samosprávy a uplatňovanie ľudských a občianskych práv vo vzťahu k samospráve (podpora dialógu v rámci občianskej spoločnosti i dialógu medzi občianskou spoločnosťou a verejnou správou).

Navigácia