Projekty realizované v roku 2012

Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS) Koordinátor: Peter Gonda V roku 2012 KI pokračoval v organizovaní prednášok významných zahraničných ekonómov v rámci cyklu Conservative Economic Quaterly Lecture Series (CEQLS). V priebehu roku 2012 sa uskutočnili tri prednášky.


Akadémia klasickej ekonómie Koordinátor: Peter Gonda V roku 2012 KI pokračoval v realizácii projektu „Akadémia klasickej ekonómie“ uskutočnením jeho piateho ročníka, pozostávajúceho z deviatich seminárov o ekonómii a ekonomickom myslení. Koordinátorom projektu bol Peter Gonda.

Navigácia