Protispamový komisár?

Európska komisia nedávno upozornila osem členských krajín EÚ, že ak ju neoboznámia s opatreniami, prenášajúcimi smernicu o súkromí v elektronickej komunikácii do ich právneho systému, môžu čeliť súdnemu konaniu pred Európskym súdnym dvorom. Aj keď informáciu komisia zverejnila 1. apríla, zdá sa, že nejde o žart. Naopak, je to ďalší príklad nespomaľujúcej regulácie trhu a byrokratizácie spoločnosti v podaní bruselských sociálnych inžinierov. Podľa komisára pre podnikanie a informačnú spoločnosť Erkki Liikanena je smernica, ktorá okrem iného upravuje aj oblasť nevyžiadaných (spamových) e-mailov „rozhodujúca pre zaistenie súkromia a ochrany údajov v on-line svete“ a svedčí aj „o účinnosti boja proti spamu.“

Ako býva zvykom, ak sa niekde vyskytne problém, štátni (nadštátni) úradníci okamžite vycítia šancu pre uplatnenie svojich regulačných vízií a potvrdenie svojej „opodstatnenosti“. Asi ako každý človek, používajúci pri komunikácii aj e-maily, ani ja neobľubujem nevyžiadané správy, zahlcujúce denne v desiatkach e-mailovú schránku. Napriek tomu však nechcem, aby vláda alebo iný byrokratický aparát riešil tento problém. Iste, rád by som sa zbavil zbytočnej pošty, okrádajúcej ma o čas. Ale prečo by som mal z mojich daní prispievať na úradníkov, ktorých náplňou činnosti má byť akože chytanie tvorcov týchto e-mailov?

Ak existuje riešenie tohto problému, určite nespočíva vo vytváraní ďalších úradov či komisií, alebo v kriminalizácii zasielateľov, ale v trhu, ktorého účastníci našli riešenie dávno predtým, ako sa politici dohodnú na konaní ďalšieho zasadnutia „výboru na boj proti spamu“. Vďaka dopytu spotrebiteľov sú na trhu ponúkané produkty, zastavujúce nevyžiadanú poštu. Zatiaľ čo parlamenty prijímajú (alebo budú prijímať) neúčinnú legislatívu proti spamu a vírusom, súkromný sektor poskytuje ďalšie a stále lepšie prostriedky pre víťazstvo v tomto boji.

Problémom však zostávajú politici, používajúci spam ako ospravedlnenie regulácií a obmedzovania. Skvalitneniu podnikateľského prostredia v tejto oblasti nielen že nepomáhajú, ale vyslovene škodia nedávne zásahy eurobyrokratov, či už pokutovaním softvérového gigantu Microsoft, alebo uplatňovaním podobných anti-spamových regulácií.
A možno sa dočkáme aj komisára pre „čistotu e-mailov“.

Martin Rojko
Autor je geograf.

Článok bol uverejnený v rubrike Konzervatívny pohľad týždenníka Domino fórum 17/2004 dňa 28.4.2004.

Navigácia