Reforma školstva v spoločenskom kontexte

Z pohľadu učiteľov sa ako ťažiskový javí „problém ako zaujať dnešné deti“, od ktorého sa odvíja mnoho ďalších problémov. Od veľkého počtu žiakov v triede, cez učebné pomôcky, neexistujúcu výmenu skúseností a metodickú pomoc, až po učebné osnovy a kvalitu absolventov pedagogických vysokých škôl. To celé je zarámcované jednak zastaranosťou materiálno-technického vybavenia škôl a financovaním školstva samosprávami a jednak dlhodobou absenciou koncepcie vzdelávania. No azda najdôležitejším problémom, na ktorý učitelia poukazujú, je nízky status učiteľa, jeho slabé morálne ohodnotenie a vôbec nízka hodnota vzdelania v spoločnosti.    <strong>Štúdiu <i>Reforma školstva v spoločenskom kontexte</i> vo formáte PDF nájdete <a href=

Z pohľadu učiteľov sa ako ťažiskový javí „problém ako zaujať dnešné deti“, od ktorého sa odvíja mnoho ďalších problémov. Od veľkého počtu žiakov v triede, cez učebné pomôcky, neexistujúcu výmenu skúseností a metodickú pomoc, až po učebné osnovy a kvalitu absolventov pedagogických vysokých škôl. To celé je zarámcované jednak zastaranosťou materiálno-technického vybavenia škôl a financovaním školstva samosprávami a jednak dlhodobou absenciou koncepcie vzdelávania. No azda najdôležitejším problémom, na ktorý učitelia poukazujú, je nízky status učiteľa, jeho slabé morálne ohodnotenie a vôbec nízka hodnota vzdelania v spoločnosti.

Štúdiu Reforma školstva v spoločenskom kontexte vo formáte PDF nájdete tu.


Obsah štúdie:

Peter Zajac
Úvod

Zuzana Humajová
Etapy rozvoja slovenského školského systému

Zuzana Humajová
Rozdelenie kompetencií v systéme spravovania škôl

Peter Gonda, Zuzana Humajová, Jaroslav Lindák
Stručná charakteristika systému financovania

Zuzana Humajová, Branislav Pupala
Podoby školskej reformy

Marian Timoracký
Hodnota vzdelania v slovenskej spoločnosti – výsledky prieskumu

Príloha na stiahnutie: Socio-kultúrny kontext vzdelávania

Martin Kríž
Dôvody a ciele kurikulárnej transformácie

Martin Kríž
Niekoľko postrehov k prebiehajúcej kurikulárnej transformácii

Martin Kríž
Ako zachrániť reformu?


Ďalšie informácie súvisiace s témou reformy vzdelávania nájdete na: www.noveskolstvo.sk

Navigácia