Richard A. Epstein: Ľudia sú omylní, finančné krízy budú

Už minimálna mzda na úrovni 0,0 dolára je privysoká, tvrdí v rozhovore pre SME.sk profesor, právnik a ekonóm z Chicagskej univerzity Richard A. Epstein.

Aký je váš postoj k inštitútu minimálnej mzdy? Časť odborníkov tvrdí, že je brzdou rozvoja zamestnanosti, iní oponujú, že jeho zrušenie by prispelo k zneužívaniu pracovnej sily zamestnávateľmi.

Príliš vysoká by už bola minimálna mzda na úrovni 0,0 dolára. Nie je to žiadny vtip, vysvetlím to. Minimálna mzda znemožňuje napríklad nasledovné – ak zaúčanie nového mladého zamestnanca stojí firmu povedzme 10 dolárov, pričom práca, ktorú on vykonáva, má hodnotu len päť dolárov, nebolo by nič zlé na tom, ak by tam vznikol akýsi učňovský vzťah v tom smere, že zamestnanec bude firme platiť prácou aj peniazmi za to, že vôbec môže získavať prax.

Prosím?

Bolo by to akési školné. Prečo by nemal platiť, ak sa učí od skúsenejších?

Z čoho má žiť?

Hovoríme o mladých ľuďoch, kde to školné môžu platiť rodičia.

Nerozumieme si. Vy hovoríte o investícii do vzdelania, a tam má platenie istú logiku. Dá sa to však riešiť trebárs tým, že firma zaviaže zamestnanca, do ktorého investovala, aby si u nej tie náklady odpracoval, a pri skoršom odchode zaplatil alikvotnú časť. Moja otázka mierila inam – je minimálna mzda brzdou rozvoja zamestnanosti?

Rozumieme si, len som vysvetlil príklad, ktorý dokazuje, ako môže minimálna mzda demotivovať firmy, aby vzdelávali svojich nových zamestnancov. K inštitútu ako takému dodávam, že nijako ľuďom nepomôžete, ak obmedzíte ich príležitosti zamestnať sa. Minimálna mzda spôsobuje práve tento problém.

Celý rozhovor s Richardom A. Epsteinom bol uverejnený dňa 27. apríla 2010 na webstránke denníka SME a nájdete ho tu.

Richard A. Epstein je profesor práva na University of Chicago Law School a člen liberálnych think-tankov Cato Institute a Hoover Institution. Presadzuje myšlienky minimálnej legislatívnej regulácie a obmedzovania vplyvu štátu.

Richard Epstein na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika prednášal na tému Ekonomické a právne základy slobodnej spoločnosti v Bratislave, vo Viedni a v Košiciach v rámci cyklu CEQLS. Viac o prednáške, vrátane videozáznamu, nájdete tu.

Navigácia