Robin Hanson: Skryté pohnútky sú všade

Robin Hanson, profesor ekonómie na George Mason University

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi organizoval dňa 3. októbra 2019 v Bratislave ďalšiu z cyklu prednášok Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/.

Na tému Skryté pohnútky sú všade prednášal Robin Hanson, profesor ekonómie na George Mason University.

Moderoval Peter Gonda, riaditeľ Kozervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Pozrite si videozáznam, prezentáciu a fotogalériu z prednášky.

Úvodné slovo Petra Gondu
Prednáška Robina Hansona
Prezentácia Robina Hansona
Diskusia po prednáške

O Robinovi Hansonovi

Robin Hanson, Associate Professor, Economics, Center for Study of Public Choice. Photo by Creative Services/George Mason University

Robin Hanson, profesor ekonómie na George Mason University

Robin Hanson je profesor ekonómie na George Mason University a hosťujúci výskumník na Future of Humanity Institute v rámci Oxford University. Vyštudoval filozofiu a fyziku a doktorát získal v odbore spoločenských vied. Hlavnými oblasťami jeho výskumu sú politická ekonómia, formálna politická teória, zdravotnícka politika a regulácie. Má skúsenosti aj ako výskumný programátor v Lockheed a NASA.

Profesor Hanson je autorom viac ako deväťdesiatich akademických textov v mnohých odborných časopisoch. Má 4126 citácií, z čoho má h-index 32. Je autorom alebo spoluautorom troch kníh, z toho dve vyšli v Oxford University Press: v júni 2016 kniha The Age of Em: Work, Love and Life When Robots Rule the Earth  (Éra Emu: Práca, láska a život, keď na Zemi vládnu roboti) a v januári 2018 kniha, ktorú napísal so spoluautorom Kevinom Simlerom pod názvom The Elephant in the Brain: Hidden Motives in Everyday Life (Slon v mozgu: Skryté pohnútky v každodennom živote). Jeho blog OvercomingBias.com navštívilo až 8 miliónov ľudí.

Robin Hanson je od roku 1988 priekopníkom v oblasti predikčných trhov. Bol prvý, kto podrobne opísal vytváranie trhov s cieľom získať lepšie odhady pre širokú škálu dôležitých tém. Bol hlavným architektom prvých vnútorných podnikových trhov v Xanadu od roku 1990 a tvorcom prvých internetových trhov, napríklad Foresight Exchange od roku 1994. Vyvinul aj nové technológie pre podmienené, kombinatorické a sprostredkované obchodovanie a študoval obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu a iné škodlivé hry. Poukazuje na uplatňovanie nástroja finančných trhov futures v podnikaní a politike. Navrhuje tiež „futarchiu“ – formu politicko-spoločenského usporiadania, založenú na predikčných trhoch.

Robin Hanson sa výskumne venuje aj napríklad konkurencii priestorových produktov, skupinovému poisteniu, evolučnej psychológii a bioetike zdravotnej starostlivosti, informačným stimulom voličov, podnetom k falošnej expertíze, sebaklamu pri nesúhlase a veľmi dlhodobému ekonomickému rastu vďaka umelej inteligencii a medzihviezdnemu osídľovaniu. V snahe pochopiť, prečo vesmír pôsobí tak mŕtvo vytvoril pojem “veľký filter”.

Výber online dostupných textov:

Výber z videí Robina Hansona

Fotogaléria:

Ďakujeme partnerom CEQLS za podporu

Navigácia