Rovná daň a smer daňovej reformy

Nadácia F. A. Hayeka Bratislava v spolupráci s Friedrich Naumann Stiftung a v partnerstve s KI organizovala v dňoch 4. – 5. októbra 2012 v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu Globálne fórum o rovnej dani. Jedným z panelistov bol aj riaditeľ KI Peter Gonda.

Navigácia