Seminár: Verejná kontrola obecnej samosprávy

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

v spolupráci so Združením občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) organizovali v dňoch 1. až 3. marca 2013 v Lúčkach pri Kremnici seminár na tému

Verejná kontrola obecnej samosprávy

Seminár bol určený najmä ľuďom, ktorí sa aktívne zaoberajú uplatňovaním svojich práv vo vzťahu k miestnej samospráve – občianskym aktivistom, novinárom či poslancom zastupiteľstiev.

Program

Piatok 1. marec 2013

17:30 – 18:00 Príchod, predstavenie programu a účastníkov

18:00 – 18:45 Večera

18:45 – 21:00

Verejná kontrola a zákonnosť v samosprávach – problémy

Vladimír Špánik a Ivan Rončák, ZOMOS

Sobota 2. marec 2013

08:30 – 09:00 Raňajky

09:00 – 12:00

Právo na dobrú samosprávu

Ondrej Dostál, Ivan Kuhn a Dušan Sloboda, KI

12:00 – 14:00 Obed a prestávka

14:00 – 16:00

Legislatívna ochrana verejného záujmu v samospráve

Pavel Nechala, právnik, Transparency International Slovensko

16:00 – 18:00

Hlavní kontrolóri obcí a miest a verejná kontrola obecných samospráv | Diskusia

Ľudovít Budzák, prezident Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR

18:00 – 18:45 Večera

18:45 – 20:45

Verejná kontrola a zákonnosť v samosprávach – hľadanie riešení | Diskusia o práve a bezpráví v našich samosprávach

Radoslav Procházka, poslanec Národnej rady SR,

Vladimír Špánik a Ivan Rončák, ZOMOS

Nedeľa 3. marec 2013

08:30 – 09:00 Raňajky

09:00 – 11:00

Komunálna reforma ako súčasť cesty k lepšej verejnej kontrole obecných samospráv

Dušan Sloboda, KI, Vladimír Špánik, ZOMOS

11:00 – 12:00 Závery a zhodnotenie seminára

12:00 – 13:00 Obed

Súvisiace a mediálne výstupy:

1. marec 2013

Slovenský rozhlas: Na Slovensku máme pridrahú samosprávu…

4. marec 2013

KI: Aktivisti o práve na dobrú samosprávu a jej verejnej kontrole

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za~obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, n. f.

Seminár sa uskutočňuje vďaka láskavej podpore Nadácie Nadácie otvorenej spoločnosti NOS – OSF.

Navigácia