Slobodná škola – vzdelávanie pre život

Pozrite si prezentáciu Zuzany Humajovej Slobodná škola – vzdelávanie pre život, ktorá odznela na konferencii Financovanie regionálneho školstva – financovanie detí, ktorú pod záštitou Ministerstva školstva SR organizovala Nádacia F. A. Hayeka dňa 3. novembra 2005 v Bratislave.

Prezentáciu Zuzany Humajovej Slobodná škola – vzdelávanie pre život nájdete tu.

Navigácia