Slovenský rozhlas: Alternatívne vzdelávanie

V lete sa skončí výskum experimentálenho overovania waldorfskej školy. Po deviatich rokoch by jej šéf výskumu Miron Zelina dal zelenú, aj keď s obmedzením. V každom prípade jeho správa, ktorú odovzdá novému ministrovi školstva, bude v prospech tohto typu vzdelávania.

Waldorfská škola má svoje špecifiká a z času na čas sa objavovali aj podozrenia zo sektárskych vplyvov, ktoré sa nepotvrdili. Miron Zelina: “Je tu napr. veľký dôraz na osobnosť žiaka, na prístup učiteľov, aby deti boli odvážne, smelé, aby sa rozprávali, kládli otázky, aby rozprávali o sebe. Učia sa veľké celky, nie je to tak rozkúskované na jednotlivé hodiny ako v tradičnej škole.” Namiesto známok majú slovné hodnotenie, začínajú tlačenými písmenami a písané prichádzajú až vo vyšších ročníkoch. Deti sa pri vyučovaní dosť pohybujú, veľa tancujú. Okrem tohto výskumu školu navštevovali školskí inšpektori, robil sa monitoring.

Výsledky sú podľa Mirona Zelinu pozitívne: “Nie je tam zaostávanie žiakov vo vedomostiach v štátnom vzdelávacom programe, ktoré žiaci majú vedieť. Okrem toho vzťah žiakov k škole je lepší ako na tradičných školách. Je to preto, že je tam viac osobnostného prístupu učiteľov, viac umeleckých aktivít a väčšia voľnosť.” A čo negatíva? Miron Zelina pripomína, že zakladateľom tohto typu školy bol Rudolf Steiner. “Niekoľko rodičov odvolalo deti zo školy, pretože mali podozrenie na sektársko-manipulatívne vplyvy. My sme však nezistili, že by sa tam tieto veci prejavovali.”

Miron Zelina je presvedčený, že alternatívne školy sú mimoriadne potrebné a stále ich ešte nemáme dosť. “Dám odporúčanie, aby experiment už nepokračoval, ale aby to bola normálna škola waldorfského typu a aby takéto školy mohli byť tvorené na Slovensku. Pravdepodobne to budeme formulovať tak, aby sa tento typ mohol realizovať najmä v súkromných školách. Niektoré prvky tejto školy by, samozrejme, mohli prebrať aj školy štátne alebo cirkevné.”

Analytička Konzervatívneho inštitútu Zuzana Humajová-Zimenová: “Nie je možné rozhodnúť, že verejné školy si budú môcť vyberať z waldorfskej pedagogiky iba niektoré jej časti alebo postupy, ale nie pedagogiku ako celok, a súkromné školy budú mať povolenie realizovať waldorfské školy. Toto zákon neumožňuje. Zrovnoprávnil totiž všetky školy, bez ohľadu na zriaďovateľa, čiže všetky školy majú rovnaké povinnosti, ale aj práva a možnosti.” Najneskôr v auguste musí dostať nový šéf alebo šéfka rezortu záverečnú správu. A bude to jeho slovo, ktoré rozhodne o budúcnosti týchto škôl u nás.

Viac, vrátane vyjadrení analytičky KI Zuzana Humajovej-Zimenovej k téme, nájdete v audiozázname Slovenského rozhlasu zo dňa 24. júna 2010 v archíve tu.

Navigácia