Slovenský rozhlas: K návrhu zákona na ochranu mládeže

Na Slovensku by mal vzniknúť podľa pripravovaného návrhu zákona Dozorný úrad na ochranu detí a mládeže.

Úrad by mal viesť zoznam médií a diel, ktoré ohrozujú deti a mládež a rozhodoval by o zápise do zoznamu a o vypustení zo zoznamu. Dozorný úrad by mal tiež viesť register podujatí a miest ohrozujúcich deti a mládež. V prípade nedodržiavania ustanovení na ochranu detí a mládeže úrad bude podávať návrhy na sankčné opatrenia. Za výchovu sú však v prvom rade zodpovední rodičia, tvrdí analytička KI Zuzana Humajová. “Vytvorenie takéhoto dozorného úradu pre výchovu detí a mládeže zaváňa naozaj veľkou cenzúrou. Akým spôsobom a kto bude vyberať nevhodné diela, nevhodné miesta, robiť zoznamy… To je niečo naozaj nepredstaviteľné v dnešnej demokratickej dobe,” uzatvára Zuzana Humajová.

Viac nájdete v audiozázname Slovenského rozhlasu zo dňa 21. apríla 2008 v audioarchíve tu (minutáž 10:10 až 12:20).

Navigácia