Slovenský rozhlas: Recyklačný fond

Novela zákona o odpadoch otvorila diskusiu o opodstatnenosti existencie recyklačného fondu. Zatiaľ čo predstavitelia tejto inštitúcie hovoria o dôležitosti pokračovať v činnosti tohto fondu, jeho odporcovia upozorňujú na netransparentné spravovanie peňazí nás všetkých.

Podľa analytika Radovana Kazdu sa chyba stala už na začiatku, keď ministerstvo za prvej Dzurindovej vlády založilo recyklačný fond netypickým spôsobom. “Uložilo mu také pravidlá hospodárenia a prerozdeľovania, ktoré boli počas celého fungovania fondu netransparentné, slabo kontrolovateľné a nebolo možné ani z hľadiska kontrolných nástrojov stanovených v legislatíve, ale ani z hľadiska verejnej kontroly zistiť, akým spôsobom sa prostriedky prerozdeľujú do detailu, to znamená obsah žiadostí a samostatné vykonanie činností, na ktoré fond dal peniaze.”

Predstavitelia fondu priznávajú, že novela zákona o odpadoch opäť otvorila tému o zmysle tohto fondu. Napriek tomu však podľa predsedu správnej rady Juraja Dlhopolčeka má fond stále svoje miesto. “Žiadna zmena nemôže byť taká, aby nahradila opodstatnenosť fecyklačného fondu. To je systém, ktorý je daný zákonom. Je veľmi dobrý.” Jeho odporcovia naopak poukazujú na fakt, že situácia je dnes diametrálne odlišná od obdobia pred niekoľkými rokmi. To, že sú spracovateľské kapacity na Slovensku dostatočne vybudované, dokazuje podľa nich aj štúdia, ktorú si nechal vypracovať recyklačný fond. S tým však nesúhlasia predstavitelia miest a obcí, podľa ktorých fond nebol vytvorený len na budovanie recyklačných kapacít. Pokračuje podpredsedníčka ZMOS Viera Krakovská. “Kým nebude vybudovaný iný systém spolufinancovania, zavedenia separácie a straty, ktorá sa vyprodukuje zavedením separácie, ZMOS bude trvať na tom, aby bol ešte zachovaný.”

Tŕňom v oku kritikov je tak najmä rozdeľovanie financií. Podľa zástupcov podnikateľov je prerozdeľovanie peňazí z fondu, do ktorého napokon prispievame všetci, nie celkom transparentné a podľa nich svoju úlohu fond už dávno splnil. Štefan Dobák z IT Asociácie Slovenska: “Je veľmi zaujímavé, že rozdelené peniaze sa koncentrujú v rukách iba niekoľkých firiem. Napriek tomu, že recyklačný fond dostal stovky žiadostí, väčšinu peňazí dostalo 10-20 spoločností. Jediné, čo sa bude stále vracať, je to, že ak bude existovať, bude stále hľadať spôsoby, ako niekoho peniaze dostať.” Odporcovia netaja svoj cieľ zrušiť recyklačný fond ešte v tomto volebnom období. Riešenie však musí byť akceptovateľné ako pre politické spektrum, tak aj pre ZMOS a Úniu miest.

Viac nájdete v zázname Slovenského rozhlasu zo dňa 28. septembra 2009 v audioarchíve tu (minutáž 02:10 až 04:45).

Súvisiace výstupy:

7. september 2009

Konzervatívne listy: Radovan Kazda: Recyklačný fond to má zrátané

Navigácia