Slovenský rozhlas: Schvaľovanie platov starostov a primátorov

Podľa zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu – základný plat je pritom určený zákonom o platových pomeroch starostov, a odvíja sa od počtu obyvateľov obce a priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, pričom zastupiteľstvo má právomoc zvýšiť plat starostu až na dvojnásobok a k tomu mu môže určiť ešte i odmenu vo výške 50% stanoveného platu.

K téme, ktorej sa venovala Slávka Šindelářová, sa pre Slovenský rozhlas vyjadroval aj analytik Konzervatívneho inštitútu Dušan Sloboda. Podľa Dušana Slobodu by sa “základné platy a odmeny našich volených zástupcov v samospráve by nemali odvíjať od počtu obyvateľov obce či mesta, ale od objemu rozpočtovaných zdrojov, s ktorými daná samospráva hospodári. Ďalšie odmeňovanie nad základnú mieru by malo by byť naviazané výlučne na výsledky hospodárenia samosprávy a na dodržiavanie zákonov. Tzn. ak samospráva hospodárila v predošlom roku deficitne, komunálni politici by nemali mať možnosť navýšiť si základné platy a odmeny. A zároveň by mala platiť i ďalšia podmienka – ak naši volení zástupcovia v samospráve nedodržiavajú zákony, ktoré často nemajú sankcie, automatickou sankciou by mala byť nemožnosť odmien či navýšenia základného platu.”

Viac, vrátane vyjadrení analytika KI Dušana Slobodu k téme, nájdete v archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 24. februára 2011 tu.

Navigácia