Slovenský rozhlas: Výpredaje majetku samospráv cez tzv. osobitný zreteľ

Podľa zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a podľa zákona o majetku obcí platí, že orgány a organizácie obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov, a sú tiež povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Tak sa píše v zákonoch, no realita bola a je často iná.

K téme, ktorej sa venovala Slávka Šindelářová, sa pre Slovenský rozhlas vyjadroval aj analytik Konzervatívneho inštitútu Dušan Sloboda.

Viac, vrátane vyjadrení analytika KI Dušana Slobodu k téme, nájdete v archíve Slovenského rozhlasu tu.

Navigácia