Slovenský rozhlas: Zákon proti nevýhodným predajom v samospráve

Nevýhodné predaje obecných a župných majetkov za priateľské ceny pod trhovú hodnotu a bez verejnej súťaže by sa mohli stať minulosťou.

Parlament totiž koncom apríla schválil novelu zákona o majetkoch obcí a vyšších územných celkov z dielne mimovládnej organizácie Via Iuris (viac o novele tu). Ich hlavným prínosom sú kritériá zaväzujúce samosprávy pre odpredaji majetku. Tento črtajúci sa prelom v budovaní slovenskej transparentnosti však pozastavil dňa 21. mája 2009 prezident Gašparovič, ktorý vrátil Národnej rade SR schválenú novelu zákona (dôvody prezidenta tu). Dnes o odpredaji majetku rozhoduje mestské či župné zastupiteľstvo a je len na ňom, či vyhlási verejnú obchodnú súťaž alebo nie. Hoci si samosprávy stanovujú kritériá nakladania s majetkom, bariérou sú neraz ich niektoré sporné časti.

O nejasných pravidlách v bratislavskom Starom Meste hovorí jeho poslanec Ondrej Dostál, ktorý je zároveň riaditeľom Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika. “Pravidlá majú svoje úzke miesto, ktoré spočíva práve v tom, že nepredáva sa za najvyššiu cenu, ale vstupujú do hry aj iné kritériá ako účel, a ten nie je nijako bližšie špecifikovaný. A vlastne pomocou toho kritéria účelu je potom možné meniť poradie, ktoré by vygenerovala cena,” hovorí Ondrej Dostál. Niet však pravidiel bez výnimky a inak to nie je ani v tomto prípade. Verejnú obchodnú súťaž, resp. dražbu budú môcť obecní či župní poslanci obísť v takzvaných prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak o tom rozhodne trojpätinová väčšina poslancov. Opäť Ondrej Dostál: “Čo považujem za slabinu, pretože otvára to dvere, aby si samosprávy hľadali cesty ako obísť ten zákon. Ak aj sa rozhodnú pre takýto postup, tak ho budú musieť nejako zdôvodniť.”

Viac nájdete v audiozázname Slovenského rozhlasu zo dňa 20. mája 2009 tu (formát MP3).

Navigácia