SME: Nová dotácia asi agrorezort nespasí

Farmári sú voči návrhu ich rezortu, ktorý má pomôcť vytvoriť nové miesta, skeptickí. Niektorí si myslia, že by mal podporiť udržanie už existujúcich miest.

Analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Radovan Kazda: „Poľnohospodárstvo i lesníctvo podnes trpia prezamestnanosťou, a to nedáva dobré vyhliadky na udržateľnosti umelo vytvorených pracovných miest,” povedal. Záruku, že miesta vydržia aj po skončení dotácie, nedávajú podľa neho ani chýbajúce podmienky pre potenciálnych zamestnávateľov.

Čítajte ďalej v denníku SME v článku zo dňa 25. júna 2009 tu.

Navigácia