SME: Osemročné gymnáziá budú mať menej žiakov

Keď pred osemnástimi rokmi vznikli osemročné gymnáziá, plánovalo sa, že na nich budú študovať nadanejšie deti.

Najmä do mnohých súkromných gymnázií sa však v posledných rokoch dostávali aj žiaci, ktorých výsledky nezodpovedali tomuto typu školy. Základné školy sa zas sťažujú, že im odchádza elita. V minulom školskom roku organizovalo osemročné štúdium 175 gymnázií. Keďže ide o výberové školy, je logická otázka, prečo sa tak premnožili. Analytička Zuzana Humajová z Konzervatívneho inštitútu hovorí, že problémom nie je, koľko gymnázií vzniklo, ale to, že neexistujú žiadne „opravné“ mechanizmy, ktoré by ich počet regulovali prirodzene, bez zásahu štátu. K nepriaznivej situácii podľa nej do značnej miery prispelo aj zle nastavené normatívne financovanie škôl (peniaze dostávajú podľa počtu žiakov), ktoré neberie do úvahy ich skutočnú kvalitu.

Čítajte ďalej v denníku SME zo dňa 19. septembra 2008, kde sa k téme vyjadrila i analytička KI Zuzana Humajová. Viac na stránkach denníka SME tu.

Navigácia