SME: Škola nezaručí čestného richtára

Kandidáti na primátorov a starostov by mali mať aspoň strednú školu, navrhuje poslanec Smeru Dušan Bublavý. Starosta, ktorému sa nedarilo prečítať sľub, strednú školu podľa vlastných slov má.

K téme sa pre denník SME vyjadroval analytik KI Dušan Sloboda:

Na jednej strane máme zväčša v menších obciach skúsenosť so starostami, ktorí nemajú nielen dostatočné vzdelanie, ale ani zručnosti a schopnosti na takú zodpovednú funkciu, ako je starosta. Na strane druhej máme obce, kde dlhé roky ba až desaťročia je vo funkcii hlavy obce človek, neraz už staršieho veku, ktorý nemusí síce mať potrebné vzdelanie, má však v miestnej komunite rešpekt a dôveru ľudí. A potom máme aj také obce s pár desiatkami obyvateľov, kde o post starostu nemá záujem vôbec nik. Schválením opatrenia, ktoré navrhujú páni poslanci, sa možno počet takých obcí rozšíri. Papier o tom, že človek kedysi pred rokmi či desaťročiami zmaturoval, sám o sebe neznamená, že sa daný človek vyzná v množstve kompetencií, ktoré na obce v rámci decentralizácie prešli, a neznamená ani to, že daný človek bude vedieť obec dobre spravovať. Ide o další z radu návrhov, ktoré neriešia podstatu problémov v našej samospráve, nejde o systémové riešenie. Problémom našich samospráv je, že dve tretiny z vyše 2900 obcí a miest majú menej než 1000 obyvateľov (v porovnateľne veľkom Dánsku majú miestnych samospráv – municipalít – len 98), a v malých obciach neraz starosta nielenže nemá personál na úrade, ktorý by mu pomohol manažovať veci verejné, ale často je v situácii, že ani on sám nepracuje pre obec na plný úväzok, lebo si to obecný rozpočet nemôže dovoliť. Slovensko potrebuje systémové riešenie týchto problémov, a to spočíva v komunálnej reforme – teda v zlučovaní obcí a združovaní výkonu ich kompetencií. Koľko primátorov a starostov veľkých obcí malo problém prečítať sľub?

Čítajte ďalej v článku denníka SME zo dňa 29. mája 2014 tu.

Navigácia