Smerovanie investičných stimulov do regiónov SR (obdobie júl 2006 – začiatok mája 2007)

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) analyzoval smerovanie podpory poskytnutej vládou SR zo štátneho rozpočtu súkromnému sektoru vo forme investičných stimulov (štátnej resp. regionálnej pomoci) či inej podpory na rozvoj regiónu do jednotlivých regiónov SR v období po nástupe vlády Roberta Fica od júla 2006 do začiatku mája 2007.

Cieľom bolo poukázať na priestorové rozdelenie investičných stimulov do jednotlivých regiónov SR i v súvislosti s deklarovanou politikou vlády, ktorá si vo svojom programovom vyhlásení vo vzťahu k regiónom stanovila, že sa bude snažiť „odstraňovať stále rastúce regionálne rozdiely.“

Poskytovanie investičných stimulov má v gescii Ministerstvo hospodárstva SR, v súčasnosti vedené nominantom SMER-u Ľubomírom Jahnátkom. Strana SMER deklarovala v oblasti regionálnej politiky a regionálnych rozdielov v rámci svojho volebného programu, s ktorým predstupovala pred voličov pred parlamentnými voľbami konanými v roku 2006, že „vidí ako osobitne problematické kraje Banskobystrický, Košický a Prešovský. V týchto rizikových krajoch SMER – sociálna demokracia presadí prijatie vládnych projektov rozvoja,“ čím si odpovedala na rečnícku otázku, či „je spravodlivé a správne, ak na takom malom území ako je Slovensko sú také obrovské rozdiely medzi jednotlivými regiónmi,“ ktorú si v rámci svojho programu kládla.

Napriek tomu, že vláda Roberta Fica deklarovala vo svojom programovom vyhlásení, podobne ako premiérova strana SMER vo svojom volebnom programe, že sa bude usilovať o zmierňovanie regionálnych rozdielov, analýza dosiaľ poskytnutých investičných stimulov počas obdobia júl 2006 až začiatok mája 2007 ukazuje, že vláde sa nedarí „spravodlivo“ rozdeľovať zo štátneho rozpočtu peniaze daňovníkov Slovenska.

Mapa č. 1: Rozdelenie územia Slovenskej republiky do zón pre potreby poskytovania regionálnej pomoci investorom

Zdroj: www.economy.gov.sk

V období júl 2006 až začiatok mája 2007 vláda rozhodla o poskytnutí vyše 12 miliárd korún pre 49 investorov, pričom takmer dve tretiny z celkového rozdeleného balíka peňazí (približne 8 miliárd korún) putovalo 33 investorom, ktorí sa rozhodli realizovať svoju výrobu a zamestnať ľudí v okresoch s najnižšou mierou nezamestnanosti v krajine (tzv. červená zóna, miera evidovanej nezamestnanosti do 10%, viď mapa č. 1). Do tzv. žltej zóny (okresy s mierou nezamestnanosti od 10% do 15%) vláda poslala 7 investorom necelých 750 miliónov korún, teda takmer 6% prerozdeľovaných zdrojov. Naopak, do okresov tzv. zelenej zóny, teda tých s najvyššou mierou nezamestnanosti (nad 15%), na podporu 9 investorov plynuli takmer 4 miliardy korún, čo predstavuje len približne 30% z celkovej sumy vládou poskytnutých stimulov (podrobne viď tab. č. 1 v analýze tu).

Ak sa na smerovanie stimulov pozrieme optikou súčasného územného členenia krajiny, zistíme, že do Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, teda do troch krajov s nadpriemernou nezamestnanosťou (približne 13 až 15%, priemer za SR za marec 2007 je necelých 9%), ktoré podľa svojho volebného programu i „SMER vidí ako osobitne problematické,“ Ficova vláda poslala len takmer 27% z balíka stimulov, ktoré dosiaľ rozdelila. Pričom do Prešovského kraja samotného nešla investorom ani koruna. Zato do Trnavského kraja, ktorý v súčasnosti dosahuje podpriemernú nezamestnanosť (menej než 6%), vláda nasmerovala podporu investorom vo výške viac než 4 miliardy korún, čo je viac, než šlo do už zmienených troch „problematických“ krajov dokopy (podrobne viď tab. č. 2 v analýze tu).

Je otázkou pre vládne strany, či takáto politika náhodou neprispieva k prehlbovaniu nimi toľko kritizovaných regionálnych rozdielov. Podľa KI sú však rozdiely medzi regiónmi prirodzené a vláda by nemala zasahovať do vzťahov medzi podnikmi na trhu poskytovaním stimulov, teda dotáciami na vytvorené pracovné miesta, rekvalifikáciu či daňovými úľavami, ale že jej úlohou by mala byť snaha o zlepšovanie podnikateľského prostredia dereguláciou, znižovaním daňového a odvodového zaťaženia.

Dušan Sloboda
analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 7. mája 2007

Analýza Smerovanie investičných stimulov poskytnutých vládou SR investorom do regiónov SR (obdobie júl 2006 – začiatok mája 2007) je voľne dostupná vo formáte PDF tu.


Mediálne výstupy:

7. máj 2007

KI: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika analyzoval smerovanie investičných stimulov do regiónov počas Ficovej vlády (Tlačová správa)

aktuálne.sk/SITA: Vláda vraj nespravodlivo rozdeľuje investičné stimuly

9. máj 2007

SME: Dušan Sloboda: Investičné stimuly a plané sľuby Smeru

13. máj 2007

TV Markíza: Investície

27. máj 2007

Konzervatívne listy: Dušan Sloboda: Eurofondy, investičné stimuly a regionálne rozdiely

12. jún 2007

Obecné noviny: Dušan Sloboda: Eurofondy, investičné stimuly a regionálne rozdiely

18. jún 2007

.týždeň: Dušan Sloboda: Eurofondy a regionálne rozdiely

Navigácia